Flying tiger | Afsætning

Opgavebeskrivelse
1. Redegør for Flying Tiger of Copenhagens internationalisering, vurder eksportberedskabet og redegør for eksportmotiver bag den geografiske ekspansion.
2. Vurder fordele og ulemper ved, at Flying Tiger of Copenhagen - via Zebra A/S - selv er medejer af alle butikker i alle lande frem for fx at benytte franchising.
3. Vurder hvilke informationer, der er vigtige for Flying Tiger of Copenhagen at indsamle inden indtræden på et nyt marked.
4. Analyser kulturforskellenes betydning ved etablering af Tigerbutikker i et nyt land.
5. Hvad kan være Flying Tiger of Copenhagens motiv for at etablere en butik i Københavns Lufthavn – fotoet nedenfor?

Uddrag
Før man vælger at etablere butikker i et land, er det utroligt vigtigt at have et stort kendskab til det nye land, særligt jo større miljøafstanden mellem landene er. I denne analyse af kulturforskellenes betydning, vil der blive taget udgangspunkt i etableringen af en butik på det indiske marked, altså et marked med stor miljøafstand fra det danske.

For at belyse forskellene, vil den merkantile markedskultur, enkelte faktorer fra Terpstras model og Geert Hofstedes kulturdimensioner blive analyseret.

Fordelene ved at kende kulturen på det pågældende marked er mange, heriblandt er det væsentligt at vide de generelle forbrugstanker hos forbrugeren, for at kunne henvende sig på den mest optimale måde. Hvis ikke man har taget højde for kulturforskellene, kan man etablere en butik som allerede fra start af, er dømt til konkurs.

Som virksomhed kan man derfor starte med at kigge på den merkantile markedskultur, herunder forretnings- og forbrugerkultur.
Hvis man først kigger på forretningskulturen, så møde man en meget relations orienteret forretningskultur. Derudover er bureaukratiet også en væsentlig del at nævne ift. Etableringen af en butik i Indien, da processen ofte kan være langsommelig.

Forbrugerkulturen i Indien er også interessant, specielt for det skandinaviske brand som Flying Tiger er. Indien er meget præget og inspireret af den vestlige verden, hvilket har stor indflydelse på forbrugernes beslutningsproces. Derudover har den økonomiske vækst i Indien også skabt et øget fokus på selvpleje hos forbrugeren, eftersom købekraften er steget.

Forbrugerkulturen ligger sig derfor meget op ad de overordnede kulturelle forhold, som kan belyses ved faktorer fra Terpstras model. De mest relevant faktorer fra Terpstras model er religion, værdier og normer men også den sociale opbygning.

Religionen i Indien har stor indflydelse, og giver samtidigt plads til mange forskellige religioner, så der er altså ingen religion som er anerkendt af staten, også selvom 80% af befolkningen er hinduer. Religionen har også en stor indvirkning på de overordnede værdier og normer i samfundet.

Rent rettighedsmæssigt har kvinder og mænd de samme politiske- og økonomiske rettigheder, dog er det ikke sådan det helt forholder sig i virkeligheden. Dette kan også have indvirkning på netop, hvem Flying Tiger skal henvende sig til, om det er kvinden eller manden i familien.

Derudover er den sociale opbygning i Indien også væsentlig for fastlæggelsen af målgruppen for Flying Tiger, der er nemlig et enormt klasseskel.
Dette klasseskel er opbygget i et såkaldt kaste-system, som næsten umuliggøre den sociale mobilitet og muligheden for at skifte klasse.

Værdierne og normerne som er omtalt, kan også belyses ved hjælp af Geert Hofstedes kulturdimensioner, nærmere bestemt maskuliniteten kontra feminismen.
Her scorer Danmark 16 point kontra 56 i Indien, dette er altså en væsentlig forskel som også belyser forskellen på de egentlige ”rettigheder” for begge i køn i landene.

En anden af Hofstedes kulturdimensioner er magtdistancen, som også er væsentlig større i Indien, scorer nemlig 77 imod 18 i Danmark. Dette belyser også den generelle forretningskultur, at man som lavt ansat ikke omgås de højtstillede i virksomheden. Igen bunder det i det enorme klasseskel som man oplever i Indien.

For at konkludere, kan man inddrage at der er væsentlige fordele ved at kende et lands kultur og at det har stor indvirkning på forretningsførelsen, specielt i lande med store miljøafstande. Det indiske marked kontra det danske er ingen undtagelse, dog har kulturforskellene også fordele, men også ulemper.

Væsentlige fordele for Flying Tiger er nemlig muligheden for at brande sig på det skandinaviske design, som netop præger de indiske forbrugere meget. En ulempe er den store magtdistance, som kræver væsentlig tilvænning ift. Etableringen af en butik i Indien.

Derfor har kulturforskellene alt i alt en stor betydning for etableringen af en butik, og bevidstheden omkring kulturforskellene har stor indvirkning på succesen i landet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu