Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flying Tiger Copenhagen.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er negativ i 2019.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Flying Tiger Copenhagen bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Flying Tiger Copenhagen at åbne en webshop.

2.1 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Helsekarma.dk opnår, når forretningsmodellen er 100 % digital.

2.2 (5 %)
Beregn salgsprisen og dækningsbidraget for en flaske Sund50+ , når dækningsgraden skal udgøre 60 %.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

Uddrag
I et af de foregående år har Flying Tiger Copenhagen undgået de røde tal på bundlinjen, dog så tallene anderledes ud i 2018.

I 2018 havde koncernen et samlede resultat på minus 536 millioner kr. før skat. ”Eksempelvis skyldes 40 procent af det negative resultat en regnskabsteknisk regelændring.

Det er altså ikke penge, vi skal have op af lommen”, siger Martin Jermiin (administrerende direktør. Disse 40% kommer fra at virksomheden startede en massiv konsoliderings- og transformationsproces, for at stabilisere og optimere virksomheden.

Igennem fem år har virksomheden åbnet nye butikker, hver tredje dag, og har nu skiftet strategi for at optimere driften og gøre virksomheden mere lønsom.

Koncernen vil optimere deres udgifter, konsolidere netværksbutikker, styrke virksomhedens supply chain, forbedre de eksisterende butikker, og derudover udvikle virksomhedens DNA og koncept.