Indledning
I denne case behandles Farm Mountain Coffee som en selvstændig virksomhed, grundet de tilgængelige informationer.

Indholdsfortegnelse
Foretag en karakteristik af virksomheden Farm Mountain Coffee. Inddrag virksomhedens arbejde med FNs verdensmål.
Analyser Farm Mountain Coffees værdikæde.
Diskutér konsekvenserne for Farm Mountain Coffee ved en eventuel distribution af produkter igennem en stor dansk detailkæde.
Vurder følgende udsagn:
Identificér en væsentlig udfordring for Farm Mountain Coffee. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Eftersom at der er meget fokus på miljøet og virksomheder gør noget for miljøet, kunne det nemt ske at Farm Mountain Coffee, får en konkurrent inden for lidt tid, som har det samme koncept som deres og derfor vil der altså være en større konkurrence for Farm Mountain coffee, det kan altså ske at der kommer en anden virksomheden, som har større fokus på miljøet eller som markedsfører sig bedre, da Farm Mountain coffee ikke har den bedste markedsføring, vil dette altså blive en store konsekvens for dem.

Det kan også være at denne nye konkurrent, kan få kaffebønnerne til en billigere, pris men stadig opretholde den det menneskelig og at bøndernes børn stadig kan komme i skole.

Derfor er Farm Mountain coffee nød til at gøre noget, de er nødt til at markedsfører sig bedre, de er nødt til at forklare at deres pris følger kvaliteten og ligge en stor vægt på at hele processen med kaffen, er alt sammen håndlavet og lavet med kærlighed til kaffen.

De er altså nødt til at spille på følelserne, på at bønderne har det godt, og at hvis man køber kaffe fra Farm Mountain coffee støtter man en helt masse børn, så de kan komme i skole og få en uddannelse.

Dette kan de gøre ved at markedsføre sig ved brug af online promotion, som er at man markedsfører sig ved brug af de sociale medier, for eksempel, små reklamer på YouTube, Facebook eller Instagram.

De kan også lave reklamer til fjernsynet hvor de viser børn der ikke har det godt hvorefter at der er nogle som køber kaffen og derefter at de er glade og går i skole. De kan også lave reklamer til buskure, det er nemlig et reklamested som mange ligger mærke til, ved disse busskure er Farm Mountain coffee nødt til at lave en reklame der virkelig fanger forbrugerne.