Indledning
I debatindlægget af Johan Posselt, 1.G'er: Alt for mange følger ikke med i undervisningen, 11. oktober 2019, Spektrum får man et indblik i en 1.G’ers opfattelse af at begynde på Odense Gymnasium.

Heri argumenterer han for, at niveauet i den danske gymnasieskole er alt for lavt og ikke udfordrer de dygtigste elevers intellektuelle forudsætninger.
Risikoen herved er ifølge Posselt, at det: ”... suger glæden ved læring ud af de dygtigste elever”, da der ikke forekommer differenceret undervisning. Al læring følger laveste fællesnævner, hvilket begrænser det enkelte individs mulighed for at udfolde sit fulde potentiale, påpeger han.

Min oplevelse med at begynde på gymnasiet har været en helt anden - jeg kan ikke identificere mig med hans generaliserende postulater. Grundforløbet gav efter min mening alle en mulighed for at opnå samme basale faglige kompetencer, som er afgørende for at gennemføre uddannelsen.

I matematik blev vi eksempelvis niveauopdelt, og det gav alle en chance for at udnytte deres intellekt til fulde.

Uddrag
Jeg er enig med Posselt i, at fagligheden bør være i højsædet, det er jo trods alt en forberedende institution til f.eks. universitetet, vi går på.

Dog synes jeg, han glemmer den sociale dimension, som også er væsentlig for at gennemføre og ende med studenterhuen. Danmarks Evalueringsinstitut slår fast: ”God trivsel hænger nemlig sammen med fagligt udbytte”.