Opgavebeskrivelse
To mænd spiller frisbee i en have, da en nabo råber: "Jeg er med". Den ene mand, Mikael, kaster frisbeen over havehækken, men den når ikke over til naboen. I stedet flyver den skævt og rammer en cyklist, Kim, der netop passerer på vejen.

Han vælter og slår sin hofte hårdt mod kantstenen. Kim kræver, efter at han bliver udskrevet fra hospitalet, erstatning for følgende tab:

- Svie og smerte
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Beløb til reparation af cyklen
- Beløb til dækning af advokatomkostninger vedr. for sen terminsbetaling
- Beløb til køb af ny jakke
- Beløb til dækning af udgift til psykologhjælp til konen, Conni
- Beløb til dækning af Simons tabte arbejdsfortjeneste

Konsekvensen af Kims uheld var nemlig, at han ikke fik betalt sin termin til tiden (den forfaldt dagen efter), og at hans kone, Conni, fik et alvorligt angsttraume.

Hun fik et chok, da hun blev ringet op og oplyst, om at Kim var blevet kørt på hospitalet. Hun blev opfordret af sin læge til at få psykologbehandling.

Sønnen, Simon, der normalt kørte med aviser, måtte i flere dage lade en veninde køre sin rute, fordi han skulle sørge for husholdningen og i øvrigt også besøge sin far på kirurgisk afdeling om eftermiddagen. Kommenter på betydningen af, at Kim har en indboforsikring.

Indholdsfortegnelse
Retskilden
Emnet
Svie og smerte
Tabt arbejdsfortjeneste
Beløb til reparation af cyklen
Beløb til dækning af advokatomkostninger vedr. for sen terminsbetaling
Beløb til køb af ny jakke
Beløb til dækning af udgift til psykologhjælp til konen, Conni
Beløb til dækning af Simons tabte arbejdsfortjeneste
Kommenter på betydningen af, at Kim har en indboforsikring.

Uddrag
Ansvarsgrundlaget er cupla, simpel uagtsomhed. Mikael har handlet culpøst, da han prøver at kaste frisbee’en til sin ven, men ved et uheld ryger den over hækken.

Da skaden er et midlertidigt tab, gives der erstatning for svie og smerte, da dette er et økonomisk tab.

Ved at Kim vælter på sin cykel og slår sin hofte. Der er kausalitet mellem faldet på cyklen og den kastede frisbee der rammer Kim. Hvis den kastede frisbee ikke havde ramt Kim, var han højest sandsynligt ikke væltet.

Det er påregneligt, at når Mikael kaster frisbee’en over hækken, at den ikke nødvendigvis vil flyve ind til naboen, men at der er en chance for at den kan ramme en forbipasserende hvis han ikke kaster den korrekt. Derfor er der også adækvans.

Da alle 4 punkter for erstatning er opfyldt, kan Kim derfor godt søge erstatning for svie og smerte.