Fuldmagt – Caseopgave 10b | Erhvervsret

Indledning
Linda er ejer af en dejlig stor motorbåd, som hun har sejlet meget med. Hun møder Magnus, og de skal snart giftes. De køber en lille landejendom. De erkender nu, at de ikke kommer ud at sejle så meget, og de vil derfor sælge motorbåden.

De har meget travlt med at modernisere landejendommen og vælger derfor at få deres ven Rikke til at sælge motorbåden for dem. De aftaler med Rikke, at de skal have mindst kr. 250.000 for motorbåden. Samtidig udarbejder de et dokument, hvor der står følgende:

"Linda giver herved Rikke fuldmagt til at sælge den mig tilhørende motorbåd. Mærket Albin 25, årgang 2010 ved navn Hjalte."
Underskrevet af Linda

Rikke gør, hvad hun kan og ved også, at Linda gerne vil af med båden så hurtigt som muligt, da der skal bruges penge til moderniseringen af landejendommen.
En af Rikkes venner Philip har længe talt om køb af en motorbåd, så hun tager kontakt med ham.

Philip har hele sin barndom opholdt sig meget i Rungsted havn og været interesseret i motorbåde. Philip meddeler, at han gerne vil købe båden for kr. 220.000. Rikke slår til, da kr. 30.000 vel ikke kan betyde så meget samlet set.

Linda vil ikke sælge til Philip og siger, at hun ikke er bundet af aftalen, da det var aftalt med Rikke, at hun minimum skulle have kr. 250.000.
Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.

Indholdsfortegnelse
Juridisk metode
1. Juridisk område
2. Juridisk problemstilling
3. Retskilder
4. Teori
• Aftalelov § 10
• Aftalelov § 11 stk. 1
5. Fakta fra casen i forhold til teori
6. Argumentation og konklusion

Uddrag
• Aftalelov § 10
Den, som har givet en anden fuldmagt til at foretage en retshandel, bliver umiddelbart berettiget og forpligtet overfor tredjemand ved retshandel, som fuldmægtigen foretager i fuldmagtsgiverens navn og indenfor fuldmagtens grænser.

Stk. 2. Indtager nogen ifølge aftale med en anden en stilling, som efter lov eller sædvane medfører beføjelse for ham til indenfor visse grænser at handle på den andens vegne, anses han befuldmægtiget til at foretage retshandler, som falder indenfor disse grænser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu