Opgavebeskrivelse
Forklar hvad et forbrugerkøb er. Redegør for årsagen til, at forbrugerbestemmelserne i købeloven er beskyttelsespræceptive.

Redegør kort for reglerne om sælgers misligholdelse i forbrugerkøb

Giv et begrundet løsningsforslag ved hjælp af juridisk metode.

Uddrag
Når man taler om et forbrugerkøb, er der snak om en købsaftale mellem to parter, en erhvervsdrivende og en privatperson. Et forbrugerkøb er når den erhvervsdrivende, sælger en vare til privat anvendelse.

Almindelige køb til privat brug eller forbrug er derfor typisk forbrugerkøb. Et godt eksempel kunne være når en privatperson køber varer i Netto eller nye møbler ved JYSK, her vil der være snak om forbrugerkøb.

Når en lov er beskyttelsespræceptiv, betyder det at der taget særligt hensyn til den svagere stillet i en retssag.