Indholdsfortegnelse
Juridisk metode/Fremgangsmåde til løsning af juridiske problemstillinger
1: Redegør for fakta
2: Definer det juridiske område:
3: Beskriv de juridiske problemstillinger:
4: Hvilke retskilder skal anvendes?
5: Forklar teorien bag de anvendte retskilder
6: Sammenhold teori med fakta
7: Konklusion med begrundelse Og perspektiver

Uddrag
Lisa Andersen skal flytte hjemmefra for første gang og skal derfor ud for at købe en vaskemaskine. Da hun ikke har mange penge, vælger hun en discountforretning: Hansen Discount.

Hun finder en vaskemaskine, der har de programmer, hun ønsker og desuden er billig, da den er på udsalg. Forretningen oplyser, at den er fuldt på højde med det øvrige udbud af vaskemaskiner - blot billigere.

Lisa køber vaskemaskinen kontant. På kvitteringen står bl.a.:
● Udsalgsvarer byttes ikke
● Evt. reklamation skal være Hansen Discount i hænde inden fire uger fra købsdato
● Der gives ikke garanti for vaskehastighed