Indholdsfortegnelse
Caseopgave 6i: Erstatningsbetingelserne (Eksamenslignende Opgave)
1. Forklar Culpa-reglen.
2. Redegør for De Øvrige Erstatningsbetingelser.
3. Giv Et Begrundet Løsningsforslag Ved Hjælp Af Juridisk Metode.
Juridisk Metode/fremgangsmåde Til Løsning Af Juridiske Problemstillinger
1: Redegør for Fakta
2: Definer Det Juridiske Område:
3: Beskriv De Juridiske Problemstillinger:
4: Hvilke Retskilder Skal Anvendes?
5: Forklar Teorien Bag De Anvendte Retskilder
6: Sammenhold Teori Med Fakta
7: Konklusion Med Begrundelse

Caseopgave 7d: Forsikring (Eksamenslignende Opgave)
1. Forklar Hvad Skadesforsikring Og Summaforsikring Er.
2. Redegør for Konsekvenserne Af at Afgive Ukorrekte Oplysninger Ved Tegning Af Forsikring.
3. Giv Et Begrundet Løsningsforslag Ved Hjælp Af Juridisk Metode.
Juridisk Metode/fremgangsmåde Til Løsning Af Juridiske Problemstillinger
1: Redegør for Fakta
2: Definer Det Juridiske Område:
3: Beskriv De Juridiske Problemstillinger:
4: Hvilke Retskilder Skal Anvendes?
5: Forklar Teorien Bag De Anvendte Retskilder
6: Sammenhold Teori Med Fakta
7: Konklusion Med Begrundelse

Uddrag
En dag bliver Henrik sendt hen til Gerda Gregersen for at udskifte et vandrør. Gerda lukker ham ind og viser ham, hvor det utætte rør er.

Derefter tager hun på arbejde. Henrik lukker for vandet, udskifter røret og åbner for vandet igen. For at checke vandgennemstrømningen åbner han derefter alle vandhaner i hele huset.

Da han har konstateret, at alt virker, som det skal, lukker han vandhanerne igen. Men desværre glemmer han én på første sal.

Det udstrømmende vand løber ud over hele gulvet og igennem etageadskillelsen og forårsager en større vandskade i rummet nedenunder.

Her må lofter og vægge males, og gulvet slibes og lakeres, ligesom Gerda Gregersens bogsamling tager skade.

Heldigvis opdager Gerda Gregersen straks hun kommer hjem, at vandhanen står åben, så vandet ikke når at forårsage endnu større skader.

Gerda Gregersen skulle to dage efter være rejst til Australien for at besøge sin søn, der er på et års udveksling.

For at sikre at skaderne bliver ordentligt udbedret, beslutter Gerda Gregersen at aflyse sin rejse.

Men rejsebureauet har ikke mulighed for at afbestille rejsen så sent og vil derfor ikke refundere rejsens pris på 60.000 kr. Gerda Gregersen kan heller ikke få penge fra sin rejseforsikring, da der ikke er tale om sygdom eller lignende.

For at få tørret det vandskadede rum hurtigst muligt, lader Gerda Gregersen vinduet til rummet stå åbent hele døgnet. To nætter efter vandskaden benytter en tyv sig af den lette adgang til huset og stjæler Gerda Gregersens sølvtøj og computer.

1. Forklar culpa-reglen.
- En af hovedbetingelserne for at kunne kræve erstatning er, at der er et ansvarsgrundlag.

Den regl der bestemmer hvem der bliver erstatningsansvarlig. Dansk erstatningsret bygger på to forskellige ansvarsgrundlag:

● Culpa-reglen
- Forsæt
- Grov uagtsomhed
- Simpel uagtsomhed
● Objektivt ansvar

- Culpa betyder skyld, som man kan stilles til ansvar for. Culpa anvendes blandt andet til at vurdere erstatningssager. Culpa er defineret gennem retspraksis.

- For at blive ansvarlig efter culpareglen skal man kunne bebrejde skadevolderen den handling eller undladelse, der var årsag til skaden.

- For at kunne sætte ord på den vurdering kan man sammenligne skadevolder med en fiktiv person, bonus pater familias (= den gode familiefader). "Han" er en gennemsnitsborger - en omhyggelig og fornuftig person.