Indholdsfortegnelse
Nr. 2
Casen indeholder bl.a. følgende kernestof: Handelskøb og erstatning uden for kontrakt.

Besvar de stillede spørgsmål og redegør for de juridiske problemer i casen. Analyser reglerne på området og sammenhold dem med de juridiske spørgsmål, som rejses i casen.

Uddrag
Michael Hansen ejer stutteriet ”Hyp Hesten” og havde indgået en købsaftale om ti navngivne travheste, som han mente kunne videresælges til nogle interesserede købere i ind- og udland

Da Michael Hansens egne stalde var fyldt op, blev han enig med sælgeren, stutteriet ”Hestedrømmen” om, at denne skulle have hestene opstaldet i sælgers stald. Så ville Michael Hansen hente hestene i løbet af 14 dage.

3 dage efter at aftalen var indgået, havde nogle af de lokale ”lømler” besluttet sig for at de kunne være sjovt at fyre noget fyrværkeri af, som den ene af dem havde købt i Tyskland.

For ikke at blive opdaget besluttede ”lømlerne” sig for at affyringen skulle ske bag en af ”Hestedrømmens” stalde, nemlig den stald hvor Michael Hansens heste stod.