Indholdsfortegnelse
CASEOPGAVE 11H: AFTALERS UGYLDIGHED (EKSAMENSLIGNENDE OPGAVE)
Juridisk metode/Fremgangsmåde til løsning af juridiske problemstillinger
1: Redegør for fakta
2: Definer det juridiske område:
3: Beskriv de juridiske problemstillinger:
4: Hvilke retskilder skal anvendes?
5: Forklar teorien bag de anvendte retskilder
6: Sammenhold teori med fakta
7: Konklusion med begrundelse
Og perspektiver

CASEOPGAVE 14E: FORBRUGERKØB (EKSAMENSLIGNENDE OPGAVE)
Juridisk metode/Fremgangsmåde til løsning af juridiske problemstillinger
1: Redegør for fakta
2: Definer det juridiske område:
3: Beskriv de juridiske problemstillinger:
4: Hvilke retskilder skal anvendes?
5: Forklar teorien bag de anvendte retskilder
6: Sammenhold teori med fakta
7: Konklusion med begrundelse
Og perspektiver

Uddrag
Magnus er meget glad for motorcykler. Han har længe ønsket sig en motorcykel, og ønsket bliver større og større, nu hvor det er forår. Der er dog et problem, og det er økonomien.

En aften i motorcykelklubben sidder Magnus og taler med Sebastian. Magnus fortæller om sine motorcykeldrømme. Sebastian mumler noget om, at han måske kender en, der gerne vil sælge sin motorcykel.

Sebastians chef hedder Nikolaj. Han har en motorcykel, og Sebastian har hørt, at han gerne vil sælge den. Nikolaj er blevet grundig træt af den, da den koster alt for mange penge i reparationer, og han vil gerne sælge den.

Det er lidt svært, da de potentielle køber spørger, hvorfor han gerne vil af med den. Når han forklarer om reparationerne, vil de ikke købe den. Han håber på at få 45.000 kr. for den. Det er måske lige i overkanten, men det er et forsøg værd.

Sebastian vil gerne have lønforhøjelse, og han tror det vil være nemmere at få, hvis han hjælper Nikolaj med at få motorcyklen solgt.

For at fremme salget fortæller Sebastian til Magnus, at det er en velholdt motorcykel. Sebastian fortæller ikke noget om de mange reparationer.

Magnus ringer til Nikolaj og tilbyder at købe motorcyklen for 40.000 kr. Nikolaj bliver noget overrasket men siger ja til tilbuddet.

Efter et par måneder kan Magnus ikke starte motorcyklen. Magnus får et værksted til at se på den.

De fortæller, at motorcyklen ikke kan repareres mere, da den har været totalskadet, inden Magnus købte den. Magnus kontakter Nikolaj og siger, at handlen må gå tilbage. Det nægter Nikolaj.

1. Forklar forskellen på de svage og stærke ugyldighedsgrunde.
Jonas
- En aftale bliver ikke automatisk ugyldig på grund af en svag ugyldighedsgrund. Løftegiver har mulighed for at gardere sig imod den.

En løftegiver kan undersøge de oplysninger, der er givet i forbindelse med aftalens indgåelse ved fx svig eller modstå en andens forsøg på udnyttelse.

En aftale bliver ved de svage ugyldighedsgrunde ugyldig, når løftemodtager er i ond tro. Er løftemodtageren derimod i god tro, er aftalen bindende, hvilket altså rammer løftegiveren.

Nicolai
- Stærke ugyldighedsgrunde gør altid aftalen ugyldig. Hvis et løfte er afgivet, og det viser sig at være pga. en stærk ugyldighedsgrund, vil aftalen altid blive ugyldig.

Det er uden betydning om løftemodtager er i god tro, dvs. hverken kendte eller burde kende ugyldighedsgrunden.

- Forskellen mellem de svage og de stærke ugyldighedsgrunde er at de svage ugyldighedsgrunde ikke altid bliver ugyldige, men man kigger på om løftemodtager er i god eller ond tro. En stærk ugyldighedsgrund bliver altid ugyldig.

2. Nævn og forklar tre svage og tre stærke ugyldighedsgrunde.

Svage ugyldighedsgrunde - Jacob
- Fejltagelse
- Fejltagelse kan fx være fejlagtig prismærkning, sammentællingsfejl og fejlskrift i et tilbud eller lignende. Er fejlen ikke indlysende, kan løftemodtager være i god tro, og aftalen binder løftegiver.
- Simpel tvang
- Fom eksempel på simpel tvang kan nævnes afpresning. Dvs. at løftegiver trues med noget, der ikke har med aftalen at gøre
- Svig
- Der foreligger svig, når en person mod bedre vidende giver urigtige oplysninger. Det må ikke gøre at aftalen har andre drejninger end hvis svigen ikke havde fundet sted.