Erstatningsbetingelserne | Erhversrets noter

Indholdsfortegnelse
1. Giv et begrundet løsningsforslag ved hjælp af de juridiske metoder
- Definere det juridiske område:
- Definere den juridiske problemstilling:
- Redegøre for teorien:
- Ansvarsgrundlag:
- Økonomiske tab:
- Bortfald og lempelser:
- Ansvarsfordelingen:

Problemstilling 1:
• Ansvarsgrundlag:
• Økonomisk tab:

Forhold a: de skader som Gerda lider i form af skaderne på hendes hus.
• Kausalitet:
• Adækvans:

Forhold b: tab ved aflyst rejse
• Kausalitet:
• Adækvans:
- Konklusion:

Forhold c: indbruddet
• Kausalitet:
• Adækvans:
- Konklusion:

Problemstilling 2: Tiltag mod arbejdsgiver VVS-mester Rasmussen
• Ansat ved arbejdsgiver:
• Handlet uagtsomt eller forsætligt:
• Arbejdsgiverens interesse:

Problemstilling 3: Hvordan er ansvarsdelingen mellem Henrik og hans arbejdsgiver VVS-mester

Uddrag
Definere den juridiske problemstilling: Problemstillingen er hvorvidt skadevolder kan gøres erstatningsansvarlig for de skader som skadelidt Gerda Gregersen lider.

Herunder forekommer der tre problemstillinger som omhandler skadelidt Gerda Gregersen aflyste rejse til Australien, samt hendes tingskader ift. tyveriet samt vandskaden.

En anden problemstilling omhandler hvorvidt skadevolder kan fastlægges et objektivansvar samt hvordan erstatningen mellem Henrik og arbejdsgiverne VVS- mester Rasmussen skal fastlægges.

Relevante retspraksis som der kan benyttes til at besvare den juridiske problemstilling, er følgende retspraksis: tidligere retspraksis.

Redegøre for teorien:
En klar hovedregel i den danske lovgivning er at man kun kan blive ansvarlig for sine egne handlinger og undladelser.

Herved bliver man ikke erstatningsansvarlig for andres handlinger. For at kunne konkludere at man er erstatningspligtlig/ansvarlig skal fire betingelser være opfyldt:

---

Ansvarsgrundlag: Hovedbetingelsen for at kunne kræve erstatning er at der forekommer et ansvarsgrundlag, der bygges på to forskellige ansvarsgrundlag.

Den ene er culpareglen, for at blive ansvarlig ift. culpareglen skal skadevolderen kunne bebrejderes for handlingen som har været årsagen til skaden.

For at kunne vurdere om skadevolderne er ansvarlig for hans handling kan han sammenlignes med den fiktive Bonus pater familias som er den gode familiefar, som handler fornuftigt.

Hvis skadevolder ikke har handlet med sammen hensigt som bonus pater familias har han handlet culpøs altså skyldig.

Culpa kan inddeles i 3 grader forsæt, uagtsomhed og hændelig. Forsæt forekommer når skadevolder er klar over at personens handlinger ville medføre en skade.

Uagtsomhed forekommer når skadevolder ikke har forudset personens handling, men at de ved bedre omtanke burde have forudset at handlingen ville medføre en skade.

Endvidere kan uagtsomhed inddeles i simpel uagtsomhed og grov uagtsomhed. Simpel er når skadevolder kunne have forudset at handlingen med en vis sandsynlighed ville have medført en skade

og ved grov uagtsomhed er når skadevolder kunne have forudset handlingen og at den sandsynligvis ville have medført en skade. Den sidste grad er hændelig er.

Ved denne grad ville skadevolderne ikke gøre for det som er sket. hvis skaden er hændelig, er skadevolderne ikke erstatningsansvarlig ift. culpareglen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu