Indholdsfortegnelse
1. Forklar hvad rekonstruktion betyder.
2. Redegør for konkurs – herunder for konkursordenen.
3. Giv et begrundet løsningsforslag ved hjælp af juridisk metode.

Uddrag
Man kan som kreditor indsende en begæring om rekonstruktion. Den virksomhed, der ikke har råd til at betale sine kreditorer, når betalingerne forfalder, kan også selv sende en begæring om rekonstruktion.

Ideen med en rekonstruktion er at undgå at lukke virksomheden ned, som ved en konkurs, men i stedet forsøge at få den på fode igen.

Det kan for eksempel være ved at sælge en eller flere dele af virksomheden fra, som ikke giver et tilstrækkeligt overskud.

---

Hvis man bliver erklæret konkurs som virksomhed, bliver virksomheden lukket ned, og alle udestående bliver afviklet.

Alle de kreditorer, der har penge til gode hos den konkursramte virksomhed, bliver tildelt de penge, der er at komme efter, i en særligt defineret rækkefølge.

Det er langt fra sikkert, at alle kreditorerne får alle sine penge tilbage, men de penge, der er, bliver altså fordelt mellem de forskellige kreditorer.