Glas og Kunst | Caseopgave 19c | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Forklar hvilken rolle og hvilke opgaver Forbrugerombudsmanden har. Forbrugerombudsmanden hører under
2. Redegør for god skik-begrebet.
3. Giv et begrundet løsningsforslag af de forskellige markedsføringstiltag ved hjælp af juridisk metode.

Uddrag
En forbrugerombudsmand er en, som skal sikre sig at erhvervsdrivende overholder en god erhvervsskik samt god markedsføringsskik. (Loven om overholdelse af god markedsføringsskik og god erhvervs skik findes i §3 og 4).

Det kan både være eget initiativ eller, hvis der er en borger som klager. Hvis det er er borgere der kommer med en klage, så er forbrugerombudsmanden ikke forpligtet til at gøre noget ved alle klagerne.

Forbrugerombudsmandens opgave er at give et påbud/vejlede de erhvervsdrivende til en god markedsføringsskik og en god erhvervsskik.

Hvilket oftest sker ved en forhandling mellem forbrugerombudsmanden og en erhvervsdrivende eller en brancheorganisation.

---

Når de erhvervsdrivende skal markedsføre sig, så er det vigtigt at se holder sig til §3 og 4. Hvilket så føre os til begrebet “God skik” da de skal opføre sig ordentligt i samfundet.

Begrebets formål er at forbrugeren altså ikke bliver behandlet uacceptabel og altså på den måde bliver beskyttet mod markedsføringstiltag.

Men begrebet er der ikke kun for forbrugernes skyld men også for de erhvervsdrivende selv. Nemlig fordi begrebet er der for at beskytte dem mod illoyal konkurrence.

Dermed også for samfundet generelt ikke bliver udsat for nogle for voldelige eller kønsdiskriminerende reklamer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu