Indholdsfortegnelse
1. Forklar hvilken rolle og hvilke opgaver Forbrugerombudsmanden har. Forbrugerombudsmanden hører under

2. Redegør for god skik-begrebet.

3. Giv et begrundet løsningsforslag af de forskellige markedsføringstiltag ved hjælp af juridisk metode.

Uddrag
En forbrugerombudsmand er en, som skal sikre sig at erhvervsdrivende overholder en god erhvervsskik samt god markedsføringsskik. (Loven om overholdelse af god markedsføringsskik og god erhvervs skik findes i §3 og 4).

Det kan både være eget initiativ eller, hvis der er en borger som klager. Hvis det er er borgere der kommer med en klage, så er forbrugerombudsmanden ikke forpligtet til at gøre noget ved alle klagerne.

Forbrugerombudsmandens opgave er at give et påbud/vejlede de erhvervsdrivende til en god markedsføringsskik og en god erhvervsskik.

Hvilket oftest sker ved en forhandling mellem forbrugerombudsmanden og en erhvervsdrivende eller en brancheorganisation.

---

Når de erhvervsdrivende skal markedsføre sig, så er det vigtigt at se holder sig til §3 og 4. Hvilket så føre os til begrebet “God skik” da de skal opføre sig ordentligt i samfundet.

Begrebets formål er at forbrugeren altså ikke bliver behandlet uacceptabel og altså på den måde bliver beskyttet mod markedsføringstiltag.

Men begrebet er der ikke kun for forbrugernes skyld men også for de erhvervsdrivende selv. Nemlig fordi begrebet er der for at beskytte dem mod illoyal konkurrence.

Dermed også for samfundet generelt ikke bliver udsat for nogle for voldelige eller kønsdiskriminerende reklamer.

---

I denne annonce er der tale om rabat og mængdebegrænsning. I dette tilfælde har annoncen opfyldt kravene om at give oplysninger om hvor mange der må købes pr. kunde.

Derudover har de også oplyst hvilke dage tilbuddet gælder. Men det som de mangler er at oplyse forbrugerne hvor stort et varelager de har.

Forbrugeren skal nemlig være oplyst detaljeret eller til markedsføringstiltaget være vildledende ifølge markedsføringslov §5.

Derudover skal virksomheden også være ops på at varerne skal være til salg i mindst 6 uger før de kan tillade sig at give en mængdebegrænsning.