Erhvervscase VOLA

Indholdsfortegnelse
Indsamle interne og eksterne data og informationer........................................................................................ 3
Karakteristik af virksomheden og dens forretningsmodel: ............................................................................ 3
Intern og ekstern analyse af virksomheden.......................................................................................................... 4
Omverdens model .......................................................................................................................................................... 5 Værdikæde........................................................................................................................................................................ 6
SWOT .................................................................................................................................................................................. 7
TOWS .................................................................................................................................................................................. 8
Udvælgelse af kritiske succesfaktorer og centrale udfordringer for virksomheden.......................................... 8
Centrale udfordringer for virksomheden: ............................................................................................................. 9
Udarbejdelse af forslag til løsning af virksomhedens udfordringer............................................................. 9
Vurder direkte og indirekte konsekvenser af ovenstående forslag ............................................................. 9
Vurdering af arbejdsprocessen og gruppens resultater ................................................................................... 9

Uddrag
Virksomhedens rentabilitet er forbedret i analyseperioden, da afkastningsgraden er steget fra 21,5% i 2013 til 31,9% i 2017. Der er tale om en stigning på 10,4 procentpoint svarende til 48,37% afkastningsgraden ligger på et tilfredsstillende niveau, hvis der sammenlignes med markedsrenten på 2-3% idet der har været plads til passende risikotillæg.

Indtjeningsevnen er forbedret i analyseperioden, idet overskudsgraden er steget fra 12,2% til 17,8% fra 2013-2017. det svarer til 5,6 procentpoint og 45,9%.

Stigningen i overskudsgraden har påvirket AG positivt. Virksomhedens kapitaltilpasningsevne er til gengæld er forbedret i analyse perioden aktivernes omsætningshastighed er nemlig steget med 0,03% hvilket udgør 1,82%.

Den lille Stigning skyldes at omsætningen kun er steget en lille smule mere end aktiverne. Stigningen har påvirket AG positivt. Gældsrenten er forbedret i analyseperioden, da den er steget fra 1,72 til 2,45 hvilket svarer til 42,84% stigningen har påvirket AG positivt

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her