Indholdsfortegnelse
Virksomhedens forretningsmodel ........................................................... Side 1
- Markedstilbud
- Samarbejdspartnere
- Nøgleaktiviteter
- Nøgleressourcer
- Kunderelationer
- Distributionskanaler
- Kundesegmenter
- Omkostninger
- Indtægter

De benyttede analysemetoder ................................................................ Side 1

Virksomhedens kritiske succesfaktorer .................................................. Side 2

Virksomhedens udfordringer ................................................................... Side 2

Handlingsforslag og konsekvenser på de udarbejdede udfordringer ..... Side 2
- Udfordring 1
- Konsekvenser
- Udfordring 2
- Konsekvenser

Metodeovervejelser ................................................................................. Side 5

Kildeoversigt ............................................................................................ Side 6 - 16

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
I denne opgave har vi brugt analyserne, Buisness model canvas, SWOT-opstilling, værdikæder, regnskabsanalyse, omverdensmodellen, kritiske succesfaktorer. Som alle sammen kan findes nederst, i bilag.

I Buisness Model Canvas modellen, er vi kommet frem til at Retnemt klare sig rigtig godt som virksomhed med de tiltag som de bruger. Analysen kan ses i bilag 1.

I SWOT-analysen er vi kommet frem til, at Retnemt har mange styrker som virksomhed men har også flere svage punkter. Det kan også ses i bilag 2.

Værdikæder der er vi kommet frem til, at deres største værdi er nok deres service, de gør det så nemt som muligt for forbrugeren, ved at både leverer maden, og hente mad boksene. En anden stor værdi er at deres priser ikke er alt for høje, men at de er lige tilpas, for en almindelig familie. Kan også ses i bilag 3.

Ved omverdensmodellen har vi fået et overblik, over virksomhedens afhængige og uafhængige omverden. For mere dybdegående analyse gå til bilag 4.

I kritiske succesfaktorer er vi kommet frem til, at retnemt er en rigtig god virksomhed. For mere viden, gå til bilag 5.

Ved regnskabsanalysen, er vi kommet frem til at få viden om hvordan det går med Retnemt. For dybdegående viden gå til bilag 6.