Emneopgave | Matematik | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Funktionsanalyse
a) Hvad er definitionsmængden?
b) Hvad er a, b og c? og hvad fortæller de om parablen?
c) Angiv formlen for diskriminanten d, og beregn d.
d) Hvad fortæller diskriminanten d om parablen?
e) Hvad vil det sige at løse en andengradsligning?
f) Angiv formlen til beregning af nulpunkter og beregn.
g) Angiv formlen for toppunktet og beregn.
h) Lav en tabel (sildeben).
i) Tegn grafen i et koordinatsystem.
j) Marker toppunkt og nulpunkter på tegningen.
k) Er toppunktet et maksimum eller et minimum?
l) Hvad menes der med at toppunktet angiver en symmetriakse? Forklar gerne om grafen og tabellen.
m) Hvad menes der med monotoniforhold? Undersøg grafens monotoniforhold.
n) Hvad er værdimængden? forklar hvordan du fandt værdimængden.

2. Praktisk opgave
a) Hvilken slags funktion er der tale om?
b) Hvad kan du sige om grafen?
c) Bestem en forskrift for de samlede omkostninger c(x).
d) Hvilken slags funktion er der tale om?
e) Bestem en forskrift for h.
f) Hvilken slags funktion er der tale om?
g) Tegn graferne for omsætning, omkostninger og overskud i det samme koordinatsystem.
h) Bestem den afsætning af varen, der giver virksomheden den største fortjeneste, og kontroller på tegningen.

3. Skæringspunkt
a) Indtegn graferne i et koordinatsystem

Uddrag
Det vil sige, at hvis man sætter er lodret streg igennem toppunktet, vil begge sider være akkurat ens. Og hvis du kigger på billedet ovenfor, vil man tydeligt kunne så, at toppunktet angiver en symmetriakse

---

Monotoniforhold, er intervaller hvor f(x) kun er stigende eller aftagende. I denne graf, er der to monotoniforhold, et der går fra ]∞;1,-4] Og det andet går fra [1,-4;∞[

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu