Statestik Emneopgave | Matematik

Indholdsfortegnelse
Den teoretiske del
- Kapitel 1: Hvad er statistik?
- Kapitel 2: Udførelsen af en statistisk analyse?

Den Praktiske del
- Opgave 1) LiftUp
- Opgave 2) Matematik i en HHX klasse.

Uddrag
Variationsbredden beskriver den afstand der er på den henholdvis mindste og største værdi i et datasæt. Kvartilafstand er afstanden mellem den nedre og den øvre kvartil. Dvs mellemrummet mellem 25 og 75-kvartilen. Varians er et mål, der viser hvor meget de forskellige observationer afviger fra observationssættets gennemsnitlige værdi. For at kunne udregne varians skal man have et middeltal at gå ud fra, da afvigelsen måles ud fra gennemsnittet af observationerne.

Dog er det vigtigt at man ikke kommer til at forveksle variationsbredde og varians med hinanden, da de både i betydning samt matematisk anvendelse er vidt forskellige.

Standardafvigelsen, også kendt som spredningen, minder på nogle punkter om varians. Den fortæller også noget om de gennemsnitlige afvigelser i et datasæt. Dog er der en vis forskel, hvilket også ses i formlen der lyder på, at standardafvigelsen er kvadratroden af variansen. Spredningen og variansen kan sammenlignes med middeltal og median, da det også er to deskriptorer som kan fortælle os noget om middeltendensen i et observationssæt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her