Finansregning Matematik – Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Teoretisk del
1. Hvad er en rente? Og hvorfor bliver de penge du har i hånden mindre værd hver dag?
2. Beskriv betydningen af K0, Kn, r og n i den grundlæggende formel i rentesregningen. Fastlæg (isoler) henholdsvis n, r og K0 i den grundlæggende renteformel. Eller udled formlen for gennemsnitlig rente.
3. Beskriv forskellen på den almindelige rentesregning og annuitetsregning.
4. Redegør for hvad Ao og An står for og hvordan de beregnes.
5. Hvorledes bestemmes ydelsen for en annuitet ved henholdsvis opsparing og ved gæld?
6. Redegør for restgældsformlen. Dvs. giv en forklaring på henholdsvis Kt og At i restgældsformlen på side 436 i bogen.

Praktisk del
7. Lav gruppeøvelsen omkring ammortisationstabel, lånetyper og restgæld. Se næste side.
1. Læs side s 431-434 om amortisationstabel. Lav en amortisationstabel for det lån I har valgt nedenfor som et Annuitetslån.
2. Lav to grafer (i Excel), der viser udviklingen i lånet. Den ene med ydelse, rente og afdrag. Den anden med ultimo restgæld. Se bagsiden for illustration.
3. Læs side 434-436 om restgæld og bestem restgælden efter jeres 12. termin. Både ved aflæsning i ammortisationstabellen og ved beregning med restgældsformlen s. 436 i bogen.
4. Læs side 438 – 439 om Serielån. Lav en ammortisationsplan for det lån I valgte, nu som et Serielån. Lav desuden de to grafer der viser udviklingen i lånet.
5. Kommenter på forskelle og fordele ved hver af de to lånetyper. Hvordan ville det se ud, hvis det var et Afdragsfrit lån? Hvilken lånetype ville I vælge, hvis I skulle låne 1 million kroner til køb af et hus?
8. Din rige morfar i USA vil gerne give din mor et forskud på hendes arv og spørger hvilken af nedenstående muligheder hun vil vælge. Hjælp din mor med at vælge og begrund dette så tilpas grundigt, at din mor kan forstå det:
9. Løs opgave 11 i den blå bog side 443
10. Løs opgave 21 i den blå bog side 445.
11. Du vil gerne købe en lejlighed sammen med din kæreste. Lejligheden koster kr. 1,6 mill kr. Tilsammen har I opsparet 150.000. For at finansiere restbeløbet ved købet optager I et annuitetslån til 3,6 % p.a. med månedlig ydelse i 30 år.

Uddrag
Teoretisk del
Hvad er en rente? Og hvorfor bliver de penge du har i hånden mindre værd hver dag?
- Rente er, når man enten har eller låner penge i banken, og derved enten får penge af banken eller skal betale penge til banken for at få lov til at låne.

Beskriv betydningen af K0, Kn, r og n i den grundlæggende formel i rentesregningen. Fastlæg (isoler) henholdsvis n, r og K0 i den grundlæggende renteformel. Eller udled formlen for gennemsnitlig rente. Dette punkt er allerede fremlagt mundtligt og behøves derfor ikke besvaret skriftligt.

Beskriv forskellen på den almindelige rentesregning og annuitetsregning.
- Rentesregning er, når man har et fast beløb stående i banken og man fåret rentebeløb ud af det over en række terminer.
- Annuitetsregning er, når man indbetaler en række fast ydelser med fast tidsinterval, og lidt på samme måde som med rentesregning får et rentebeløb ud af det.

Redegør for hvad Ao og An står for og hvordan de beregnes.
- An er et udtryk for fremtidsværdien, altså det beløb annuiteten kan vokse til
- Ao er et udtryk for nutidsværdien, altså det beløb man maksimalt kan låne med en bestemt ydelse.
- De beregnes med følgende formler:
- A_n=y*((1+r)^n-1)/r
- A_0=y*(1-(1+r)^(-n))/r

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu