Indledning
I følgende opgave kommer vi til at gennemgå og redegøre for en af de smukke grene inden for matematikverdenen - finansregning.

Helt konkret omfatter den finansielle regning alt beregning, der har med penge/økonomi at gøre. Det er bl.a. her vi støder på annuiteter, terminer, renter (normelle og effektive), restgæld, opsparing, lån & amortisationstabeller.

Når vi har med noget så jordnært som med penge at gøre, er det ikke overraskende at vi støder på det en del i hverdagen - hvilket også betyder, at det er en super god ting at kunne, i og med det er så omfattende.

Indholdsfortegnelse
Intro 2
1. Lav en dybdegående redegørelse for hvordan man fremskriver et beløb ved hjælp af kapitalfremskrivningsformlen: 3
1. Vis også hvordan man kan tilbageskrive et fremtidigt beløb Kn for at finde dets kapitalværdi K0: 4
2. Gør kort rede for formlen for årlig effektiv rente: 4
3. Udled annuitetsformlen for fremtidsværdi og forklar hvordan den bruges i praksis: 5
4. Udled annuitetsformlen for nutidsværdi og forklar hvordan den bruges i praksis: 6
5. Forklar beregningen af restgæld for et annuitetslån. 6
6. Forklar hvordan en amortisationstabel er opbygget (benyt eksemplet i bilag). 7
7. Hvad menes der med ÅOP? 8

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Kapitalfremskrivningsformlen benyttes til at udregne rentetilskrivningen på et beløb, og derved finde ud af hvad slutkapitalen på din opsparing efter n terminer, er.

K0 er startkapitalen, fordi det er kapitalværdien efter 0 terminer
n angiver antal terminer
r angiver renten i decimaltal
Kn er slutkapitalen

Et eksempel på ovenstående formel, kunne se ud således:
Vi forestiller os, at 10.000 kr. sættes in i banken, med en rente på 2%. Renten tilskrives 1 gang om året i 10 år.