Emneopgave | Irrationale funktioner | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Redegør for nogle af de vigtigste egenskaber ved eksponential- og logaritmefunktioner og redegør for sammenhængen mellem de to funktioner.

Opgave 2
Løs følgende ligninger, grundmængden samt alle forklaringer SKAL angives
a) ln⁡ (2x+3)+6=9
b) 3-e^(2x+1)=-2

Opgave 3
En funktion f er givet ved
a) Lav en standardfunktionsanalyse for funktionen
1. Definitionsmængden
2. Nulpunkter for f
- Kontrol Via. Geogebra
3. Fortegnsvariation for f
4. Monotoniforhold for f (voksende/ aftagende)
5. Ekstrema
6. Værdimængde

Indledning
Emneopgaverne danner grundlag for en eventuel mundtlig eksamen i matematik. Kig også i emneopgaven om eksponentielle funktioner fra 1. år ved evt. mundtlig eksamen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu