Erhvervscase om Plantorama

Indledning
Plantorama A/S er en traditionel detailforretning, hvilket indebærer, at der ikke forekommer nogen produktion i virksomheden, blot køb og salg af de pågældende varegrupper. Derudover er Peter Vang Christensen den administrerende direktør, som er 5. generation i denne familievirksomhed, hvor faren ejer 10% og Peter Vang 90% af aktierne i selskabet.

Indholdsfortegnelse
Virksomhedsportræt
Analyseresultater – SWOT
Kritiske succesfaktorer (KFS)
Udfordringer
Handlingsforslag
Konsekvenser
Metodeovervejelse
Litteraturliste
Bilag

Uddrag
Plantora er den største, og eneste kæde indenfor branchen, idet de både har have- og dyrecenter samt de sælger brugskunst. Direktøren har udtalt, at de har en markedsandel på 25%.

Plantorama har en vision, som lyder følgende ” Folk, der søger inspiration og udvalg til hjemmet, haven og kæledyret tænker først på Plantorama - også på nettet. Plantorama er for alle i Danmark”, hvilket også stemmer ens med der mission; ”Vi gør det til en oplevelse for folk at købe ind til hjemmet, haven og kæledyret. ”

Virksomhedens kunder er på tværs af aldre og indkomster, hvor der er en overvægt af kvinder, som står for 70% af købene. Kigger på aldrene ser vi en gennemsnitsalder på omkring 50 år, hvilket hænger sammen med, at særligt ældre og pensionister handler i forretningerne i dagtimerne i hverdagene samt weekenderne.

Virksomhedens kernekompetence er, at de modtager deres leverance fra leverandørerne dagen efter, hvilket er en kernekompetence fordi, at kunderne oplever dette som værdifuld, da kunden altid kan få ønsket produkt uden ventetid, kompetencen differentiere sig fra konkurrenterne og den besidder et udviklingspotentiale, såvel leveringstiden kan mindskes.

Regnskabsanalyse: Af rentabilitetsanalysen fremgår det at virksomhedens nøgletal generelt set er forholdsvis lave, men udviklingen fra 2014 til 2016 er positiv. De fleste nøgletal er tilfredsstillende og på samme tid tjener Plantorama på at arbejde med gæld.

Metodeovervejelse:
Under erhvervscase har vi analyseret virksomhedens interne og eksterne forhold i form af analyser fra fagene, afsætning og virksomhedsøkonomi. Fra faget afsætning har vi brugt værdikæden, omverdens analyse, Porters Five Forces og Blue Ocean til at analysere virksomheden. Fordele ved faget afsætning er bl.a. modeller som værdikæde, der er særlig god at bruge til at analysere virksomhedens interne forhold, idet den går meget i dybden med bl.a. indkøb og lager, marketing, salg og service.
Fra faget virksomhedsøkonomi har vi benyttet Ansoffs vækstmatrice, regnskabsanalyse og konkurrencestrategi til at belyse Plantoramas nuværende økonomiske situation og strategier.
Her er det meget konkurrencestrategi, der har præget vores opgave, idet Plantorama benytter differentiering, som er virksomhedens grundkerne.
Vi har ikke medtaget bostonmodellen, idet der ikke var nok oplysninger om markedet og SBU’ er.
Vores informationssøgning gik ud på at se videoerne fra casen, hvor vi kunne få stort set alle oplysninger til vores analyser. Til regnskabsanalysen har vi bl.a. benyttet navne og numres hjemmeside til årsrapport og årsregnskab. Derudover har vi brugt artikler og Plantoramas hjemmeside til at få kendskab til Plantoramas sortiment og adskillige informationer om bl.a. levering, reklamation og priser.
Vi har gennem casen haft forskellige oplæg af henholdsvis vores afsætningslærer og virksomhedsøkonomilære, hvor de hjalp os godt på vej bl.a. med informationsformidling og beskrivelser af handlingsalternativer.
Til sidst har vi samlet alle analyser til en SWOT analyse, hvilket er en opsamling på vores analyser.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter