Indholdsfortegnelse
a) Beregn de samlede faste månedlige udgifter i forbindelse med bilen.
b) Forklar, hvilke usikkerheder der kan være forbundet med beregningerne.
c) Redegør for, hvilke privatøkonomiske overvejelser Pernille bør gøre sig, før hun køber bilen.
d) Opstil en lineær funktion, der beskriver Pernilles samlede udgifter pr. måned til bilen i kr.(y) som funktion af antal kørte km (x). Forklar udførligt og uddybende.
e) Forklar, om Pernille bør vælge bilen eller bussen, hvis det alene er prisen, det handler om.
f) Beregn, hvor mange km Pernille skal køre, før det bliver billigst for hende at købe bilen.
g) Diskuter, hvilke andre forhold end prisen Pernille bør overveje, før hun træffer valget mellem bil og bus.
h) Giv en vurdering af, hvilke fordele og ulemper der vil være ved at købe BMW ‘en i stedet for Skodaen.
i) Ud fra en kort analyse af omverdenen, diskuter 2 forhold i omverdenen der kan betyde at Pernilles beregninger ikke holder.
j) Med udgangspunkt i dit svar i opgave g) skal du analysere beslutningsprocessen for Pernille. Du skal inddrage købemotiver og købstype i din besvarelse. I gennemgangen af Pernilles beslutningsproces skal hovedvægten ligge på ”informationssøgning” og ”vurdering af alternativer ud fra valgkriterier”.

Uddrag
Pernille overvejer at anskaffe sig en lille bil, hun kan bruge, når hun skal starte på sit studie. Lige nu har hun kig på den Skoda Citigo, der ses i annoncen i bilag 1 nedenfor. Bilen er fra 2013 og koster 58.880 kr., hvis den betales kontant.

Pernille regner med, at de årlige forsikringer og afgifter for bilen vil beløbe sig til 5.000 kr. Desuden påregner hun 2.500 kr. årligt i udgifter til reparationer og service.

Pernille vil bruge bilen til at køre mellem sin bopæl og sit uddannelsessted. I weekenderne vil hun bruge bilen til forskellige ture, fx når hun skal besøge sine forældre og venner. I gennemsnit regner Pernille med at køre 1.000 km om måneden. Antag, at benzin koster 10 kr. pr. liter.

Pernilles bank har givet hende et tilbud om finansiering af bilen, der betyder,
at den månedlige ydelse på billånet er 825 kr.