Bil og Co A/S – Udviklingen i regnskabet for virksomheden | Opg. 1, 2 & 3

Indholdsfortegnelse
Opgave 1.
Afleveringsopgave 1F Opgave 1. Beskriv udviklingen i regnskabet for virksomheden Bil og Co A/S. Beskrivelsen skal indeholde udviklingen i Resultatopgørelsen, udviklingen i Balancen og samt hvilke forhold under Balancen der har en positiv indflydelse på virksomhedens likviditet.

Opgave 2.
På baggrund af Årsregnskabet for Bil og CO A/S bedes I udarbejde er analyse af virksomhedens rentabilitet. Rentabilitetsanalysen skal indeholde Afkastningsgraden, Egenkapitalens Forrentning, Gældsrenten og Egenkapitalandel. Analysen skal indeholde alle væsentlige elementer.

Opgave 3.
Under Note 14 i Årsregnskabet er der oplistet Ejerforhold. Hvem ejer Bil og Co A/S.

Uddrag
Deres afkastningsgrad af blevet rimelig forvrænget, dette skyldes næsten udelukkende skyldes deres balancesum er steget. Dette ses specielt i år 2012/13 hvor den er lavest. Den er dog steget næste år fordi et større driftsresultat er opnået, samt lavere balancesum. Dette er de 2 væsentligste ting da de har en forholdsvis stabil dynamik angående finansielle poster.

Egenkapitals forrentningen er faldet med over 20% siden år 2009/10. Dette skyldes at resultat er blevet mindre (Resultatet før skat kan ikke ses så langt tilbage), samt at der er investeret ca. Over 2milioner kr. Begge faktorer forvrænger nøgletallet.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter