Virksomheden og omverden | Noter VØ

Indholdsfortegnelse
• Virksomhedstyper:
• Distributionskæden beskriver varens vej fra producent til forbruger.
• Ejerformer i virksomheden:
• Personlig hæftelse
• Solidarisk hæftelse
• Begrænset hæftelse
• Interessenter
• Shareholder value
• Stakeholder value
• Interessentbalancen
• Det økonomiske kredsløb giver overblik over hvordan samfundet hænger sammen.
• Virksomhedssektoren i Danmark:
• Erhvervsstrukturen er de forskellige erhverv der udgør dem samlet økonomi.
• Bruttoværditilvækst  Landets samlede produktionsværdi uden rå- og hjælpestoffer.
• Produktiviteten viser forholdet mellem det output der er produceret, og det input der er anvendt til produktionen.
• Marked
• Konkurrenceformer:
• Udbud
• Efterspørgsel
• Substitutionseffekt
• Indkomst effekt
• Ligevægtsprisen
• Markedskræfterne

Uddrag
• Virksomhedstyper:
o Produktionsvirksomhed  Producerer og videresælger vare.
o Handelsvirksomhed  Indkøber vare og videresælger dem.
 Grossist  En handelsvirksomhed der kun sælger til andre virksomheder.
 Detailhandler  En handelsvirksomhed der sælger til private forbrugere.
o Servicevirksomhed  Sælger serviceydelser og ikke fysiske produkter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu