Brøndby IF | Erhvervscase

Indholdsfortegnelse
business model canvas (bmc):......................................................................................2
kritiske succesfaktorer: ............................................................................................. 3
ksf 1 - brøndby if’s faciliteter ......................................................................................................... 3
ksf 2 - afhængig af hovedaktionæren ........................................................................................... 4
ksf 3 - gode sportslige resultater .................................................................................................. 4
udfordringer: ......................................................................................................................... 4
udfordring 1: at beholde ens fans ved dårlige sportslige
resultater ................................................................................................................................. 4
udfordring 2: dårlig økonomi .................................................................................. 4
udfordring 3: konkurrencen om talenter bliver hårde..................4
løsningsforslag 1 udfordring 3......................................................................................................... 5
konsekvens af løsningsforslag 1 udfordring 3 ........................................................................ 5
konsekvens af løsningsforslag 2 udfordring 3 ........................................................................ 5
udfordring 4: coronavirus ..........................................................................................6
løsningsforslag 1 udfordring 4......................................................................................................... 6
konsekvens af løsningsforslag 1 udfordring 4 ........................................................................ 6
konsekvensberegning af løsningsforslag 1 udfordring 4.................................................. 6
konsekvens af løsningsforslag 2...................................................................................................... 7
konsekvensberegning af løsningsforslag 2 udfordring 4.................................................. 7
metodeafsnit: .......................................................................................................................... 7
litteraturliste:....................................................................................................................7
bilag: ............................................................................................................................................... 9

Uddrag
For Brøndby If er diverse fodboldkampe samt events en kæmpe nøgleaktivitet da det er det virksomhedens grundsten. Deres værditilbud findes i form af fodboldkampe, fællesskabet, fanzone og VIP- lounge, herunder også alt det udenom selve fodbolden, her skabes der et vigtigt værditilbud i form af tilbud som store arrangementer og skræddersyet pakkeløsninger.

Kunderelationer er hos Brøndby alfa omega, en god relation til fans og sponsorer er altafgørende for dem som klub og virksomhed. Deres App “Brøndby indefra” har med sit indhold været med til at styrke det gode fællesskab.

Brøndby markedsfører sig primært ud fra 4 segmenter, som familierne, de modne loyale, opinionsdannerne og aktive fans. Brøndby er godt repræsenteret i hele Danmark, dette kan vi konkludere ud fra deres fanskare på 47% fordelt i Jylland og på Fyn samt de resterende 53% på Sjælland.

Virksomhedens vigtigste ressourcer er deres fysiske faciliteter samt deres finansielle ressourcekilde i form af deres hovedaktionær Jan Bech Andersen. Brøndby distribuerer sig via Billetto, hjemmeside, app og tv. Brøndbys største omkostning er deres personaleomkostninger, mens deres største indtægtskilde er partnere og sponsorer.

Virksomhedskarakteristik:

I 1964 blev Brøndby Øst og Vest slået sammen, dette blev til Brøndby IF.

Brøndby IF indførte som første danske klub fuldtids professionelle fodboldspillere, fodbolden blev til business, men de vil aldrig glemme det sociale ansvar og deres værdier. BIF’s værdier ligger i at tage ansvar og dyrke fællesskabet.

De har et motto der står skrevet over spillertunnelen - Ingen over klubben eller fællesskabet (på latin). Det handler ikke kun om forretning, men oplevelser og det at bringe folk fra forskellige dele af landet og kulturer sammen. Brøndby er den første danske klub til at gå på børsen.

Intentionen var at fansene skulle have lov til at eje en del af klubben, det blev til en omegn af 24.000 aktionærer, med hovedaktionæren Jan Bech Andersen, som ejer 54% af aktierne. Der er omkring 140 faste ansatte og flere på deltid, bla. hjælper på kampdag.

BIF’s Omsætning er i perioden fra 2017 til 2019 steget fra 14.696 mio. kr. til 17.514 Mio kr. Fra 2018-2019 har der dog været et fald i omsætningen, det fremgår i ledelsesberetningen at faldet primært skyldes faldende entré- og tv-indtægter, dette hænger sammen med den sportslige præstation, som har været under niveau. Til Gengæld er omsætningen fra partnere og sponsorater steget.

SWOT-Analyse:
Ud fra vores SWOT-analyse kan vi konkludere, at Brøndby IF har mange stærke sider. En af deres væsentlige stærke sider, er deres høje eksponering samt det gode fællesskab.

Det er en stærk side hos Brøndby IF at de arbejder inden for flere forretningsområder, herunder deres events og fodbold. Brøndby If’s store fanskare har skabt høj kendskabsgrad og dermed mange loyale fans.

Derudover har virksomheden formået at anskaffe sig gode og vigtige aktionærer og samarbejdspartnere, som de er dybt afhængige af, hvilket kan gå hen at blive en svag side.

Disse danner et vigtig grundlag for Brøndbys økonomi som ellers er en svag side. Der er ikke meget godt at sige om Brøndbys økonomi, de har både lav rentabilitet og soliditetsgrad samt en dårlig indtjeningsevne, dog har Brøndby en fornuftig likviditet.

Medierne spiller en stor rolle når det kommer til fremstillingen af Brøndby, dette er både en mulighed men også en trussel.

Deres potentiale for nye forretningsområder er stort, herunder udnyttelse af digitaliseringen. Den hårde konkurrence er for Brøndby en trussel, da det kan være svært at differentiere sig på fodbold basis. Ydermere er tabet af tv-tid en markant trussel for Brøndby, for både deres indtjening og kendskabsgraden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu