Indholdsfortegnelse
Metode ......3
Virksomhedskarakteristik ........ 3
Kritiske succesfaktorer: ...........4
Udfordringer .......5
Udfordring 1: Bevare indtjeningen under Corona....... 5
Udfordring 2: stort underskud ....... 7
Udfordring 3: svækkende fællesskab ..... 8
BILAG .......8
Omverdensmodellen......... 8
Porter 5 forces ....... 11
Værdikæde ........ 12
Regnskabsanalyse ............ 14
S.W.O.T ....... 15
Bmc .... 15
kildeliste ...16

Uddrag
Denne synopsis har vi skrevet med fokus på fagene Virksomhedsøkonomi og Afsætning. Derfor har vi benyttet modeller fra begge fag til vores analyse af virksomheden Brøndby IF.

For at få skabt et overblik over virksomheden, har vi startet opgaven ud med en virksomhedsbeskrivelse.

I virksomhedsbeskrivelsen indgår blandt andet virksomhedstype og ejerform. BMC-modellen benyttes i denne opgave til at beskrive virksomhedens forretningsmodel.

Der benyttes også flere forskellige faglige modeller til at analysere virksomhedens eksterne og interne forhold.

Vi har også lavet en værdikædeanalyse og en Porters Five Forces til at fastslå virksomhedens position på markedet.

Brøndby IF økonomiske situation har vi analyseret ved brug af en intern regnskabsanalyse, hvor virksomheden bliver sammenlignet med de foregående år.

Der bliver samlet op på analyserne ved brug af en SWOT-analyse. SWOT-analysen er væsentlig, når der skal findes KSF’er og udfordringer. Vi vil bruge både internt og eksternt materiale til at besvare opgaven.

Materialet vil blive bearbejdet med en kildekritisk tilgang. Vi har lavet vores analyser ud fra omstændighederne som er gældende på nuværende tidspunkt.