Indholdsfortegnelse
Virksomhedens forretningsmodel ..................................................2
Resultater fra analysefasen ......................................................................3
Kritiske succesfaktorer ........................................................................................4
Udfordringer ..................................................................................................5
Udfordring 1 ....................................................................................................... 5
Udfordring 2 .................................................................................................. 5
Udfordring 3 .................................................................................................... 6
Metodeovervejelse .................................................................................................8
Bilag 1 - Porter’s Five Forces ......................................................................................9
Bilag 2 - Omverdensmodellen...............................................................................11
Den afhængige omverden ............................................................................................ 11
Den uafhængige omverden .................................................................................................. 12
Bilag 3 - Værdikædeanalyse...................................................................................................13
Bilag 4 - Business Model Canvas ..................................................................................... 14
Bilag 5 - Regnskabsanalyse .................................................................................................. 17

Uddrag
Det udarbejder materiale til denne erhvervscase tager udgangspunkt i et alsidigt analysearbejde bestående af en Business Model Canvas, en forenklet værdikædeanalyse, en SWOT-opstilling, brancheanalyse ved brug af Porter’s Five Forces, en omverdensmodellen analyse og regnskabsanalyse.

For at belyse de interne og eksterne forhold i virksomheden har vi gjort gennem værdikædeanalysen og en omverdensmodel.

Resultaterne af begge analyser er samlet i en SWOT- analyse med det formål at samle de væsentligste punkter, der kan bruges i en videre vurdering af virksomhedens muligheder og udfordringer.

Regnskabsanalysen er lavet ud fra det officielle regnskab.

Brancheanalysen er foretaget vha. Porters Five Forces for at tydeliggøre Hansens Flødeis’ konkurrencesituation på markedet, hvor vi har taget udgangspunkt i at Brøndby IF befinder sig i branchen for underholdning.

Det data, der er blevet gjort brug af i vores analyse, tager udgangspunkt i videoerne, der er relateret til casen. Da videoerne er præget af interviews, tages der visse forbehold i forhold til indholdet.