Indholdsfortegnelse
virksomhedskarakteristik
kritiske succes faktorer
udfordringer (kom med belæg)
analyser af udfordringer
udfordring 1:
udfordring 2:
udfordring 3:
handlingsforslag
udfordring 1: faldende ag
handlingsforslag 1:
handlingsforslag 2:
udfordring 2: sundhedsbølgen
handlingsforslag 1:
handlingsforslag 2:
udfordring 3: salg af produkter af høj kvalitet.
handlingsforslag 1:
handlingsforslag 2:
metode
bilag 1 situationsanalyse
strategisk analyse og værdikædeanalyse
støtteaktiviteter:
primæraktiviteter:
generisk/konkurrencestrategi
vækststrategier
omverdens analyse
bilag 2 regnskabsanalyse
rentabilitetsanalyse:
likviditets- og soliditet analyse:
en analyse af den logistiske effektivitet
virksomhedens indkøbs-, lager-, og distributionsstyring:
indkøbsstyring:
lagerstyring:
distributionslager:
virksomhedens leveringsservice:
leveringstid:
lagerservicegrad:
leveringsfleksibilitet:
virksomhedens logistikomkostninger:
samlet vurdering af virksomhedens logistiske effektivitet:
bilag 3 swot-analyse
swot-opstilling
bilag 4 konkurrencetragtmodel
vi starter med konkurrenterne, hvortil vi har lavet følgende konkurrence tragtmodel:
samme produkt:
samme produktkategori:
samme behov:
alle produkter:
bilag 5 situationsanalyse
bilag 6 handlingsforslag til faldende ag og konsekvenser ved handlingen
handlingsforslag 1:
markedsmæssige:
økonomiske:
handlingsforslag 2:
markedsmæssige:
økonomiske:
bilag 6 handlingsforslag til faldende ag og konsekvenser ved handlingen
handlingsforslag 1:
markedsmæssige:
økonomiske:
handlingsforslag 2:
markedsmæssige:
økonomiske:
bilag 8 handlingsforslag til salg af produkter i høj kvalitet og konsekvenser ved handlingen
handlingsforslag 1:
markedsmæssige:
økonomiske:
handlingsforslag 2:
markedsmæssige:
økonomiske:
bilag 9 analyse af omkostninger
bilag 10 analyse af prisfastsættelsesmetoder
bilag 11 købsadfærdsanalyse

Uddrag
Handlingsforslag 1:
Vores første handlingsforslag, er at Hansens Flødeis skal lave en light-udgave af deres klassiske Flødeis. Her skal fokuseret være på, at nedbringe fedtindholdet.

Det er meget vigtigt, at de i første omgang ikke erstatter den klassiske Flødeis, da den har nogle meget loyale kunder, som har skabt store præferencer for den.

Derimod skal de bare udvide sortimentet med et lightprodukt. Her er vi blevet meget inspirerede af Coca Cola, som udover den klassiske Coca Cola og Coca Cola Zero, sidste år udvidede med “Coca Cola Life”, som appellerede til det bedre og sundere liv uden at gå synderligt ned på smagen, livsglæden eller kvaliteten.

Førnævnte eksempel med Coca Cola, kunne vi rigtig godt tænke os at Hansens Flødeis efterlignede, ved at lave en sundere udgave af Hansens Flødeis uden at gå på kompromis med kvalitet eller smag.

I den nye variant er det vigtigt, at de forsøger at opretholde den lækre og fyldige smag, som er et af kendetegnene ved Hansens Flødeis.

Ved at gøre brug af forskellige enzymer og højkvalitets “erstatninger” kan fedtindholdet nedbringes, uden at smagen bliver alt for let og syntetisk.

Markedsmæssige:
De kan komme på forkant med konkurrenterne, og har en chance for at indtage en god markedsposition indenfor denne kategori af is, da de kan blive first-movere.

Der findes godt nok allerede sund is, hvilket dog ikke er fra højtstående og respekterede is-producenter, men derimod fra helsebutikker/mærker.

Derfor er det her en fremragende mulighed, hvor Hansens Is virkelig har chancen for at rykke langt frem i bussen, idet de allerede har et super stærkt brand, og et ry for at producere is i en virkelig høj, smagsmæssig kvalitet.

Deres kendskabsgrad kan blive forøget, fordi de også rammer en helt anden målgruppe med denne serie.

Udover at ramme den typiske “is-kunde”, kan de også ramme “fitnessfreaks” eller i det hele taget folk med et stort fokus på næringsindholdet, som normalt aldrig ville købe is.

Alt dette kan resultere i, at de får en markant større markedsandel, hvilket blot vil styrke deres image yderligere.

Økonomiske:
Den logistiske effekt vil være, at de formentlig får langt flere produkter som de skal producere. Det betyder at de skal investere i produktudvikling, flere maskiner (pladsen har de allerede), flere medarbejdere og flere vognmænd.

På kort sigt vil afkastningsgraden højst sandsynligt være meget lav, da der er en masse starts omkostninger forbundet med at lancere et nyt produkt.

Det skal både markedsføres og skabe interesse/præferencer/behov hos konsumenten, inden det begynder at blive lønsomt.

På den lange bane, er der derimod en god chance for at det bliver lønsomt, fordi det har skabt præferencer hos kunden, og dermed øger kendskabsgraden og det samlede salg hos Hansens Is.

Handlingsforslag 2:
Vores andet handlingsforslag er, at Hansens Flødeis skal lave noget produktudvikling og lave en ny serie af f.eks. læske-is, hvor de forskellige varianter er lavet på 100% frugt.

Dette vil betyde, at når konsumenten får trang til noget lækkert, vil de søge til Hansens Flødeis for, da de er sundere end alternativerne, samtidigt med at isen er i god kvalitet.

Markedsmæssige:
Ser vi på de markedsmæssige konsekvenser ved vores andet handlingsforslag, er der både gode og knap så gode konsekvenser.

Hvis vi starter med de gode konsekvenser, så tænker vi at vores forslag om at lave en serie af læske is, vil resultere i, at Hansens Flødeis vil få en større målgruppe pga. deres bredere sortiment.

Derudover vil de også kunne få et bedre forhold til kunderne, der fokuserer på sundhed, da de nu vil tilbyde dem et sundt alternativ.

En mulig negativ konsekvens kunne være at deres nye produkt serie ville ødelægge deres image, som er bygget på god, gammeldags flødeis.

Vi tænker ikke dette vil være tilfældet, da de stadig ville sælge den gammeldags flødeis og de nye varianter vil være en anden produkt serie.

Økonomiske:
Fordelen ved vores andet løsningsforslag økonomisk, vil mest være på længere sigt.

Det vil måske kunne resultere i øget salg, hvilket forhåbentlig vil generere et større overskud i længden, da man tilbyder flere produkter, og derfor vil deres målgruppe som sagt blive større, idet de nu vil tilbyde sundere is.

På den korte bane vil det måske blive lidt dyrt for Hansens Is, da det vil kræve en del produktudvikling, hvilket vil koste dem mange penge.