Opgavebeskrivelse
Hvad er formålet med virksomhedens årsregnskab?
I bedes redegøre for hvordan resultatopgørelsen for den valgte virksomhed er opstillet?
I bedes redegøre for hvilken regnskabsklasse den valgte virksomhed tilhøre samt hvilken krav der er til årsrapportens indhold i den valgte regnskabsklasse.
Med udgangspunkt i Årsregnskabslovens bedes i redegør for følgende begreber: Generalklausul, Grundlæggende forudsætninger, Metode og skøn:
Med udgangspunkt i nogle selvvalgte faktorer bedes i udregne for virksomhedens produktivitet.
Med udgangspunkt i ovenstående nøgletal bedes i vurdere nøgletallene og redegør for udviklingen.
Redegør for hvad Markedsrente og risikotillæg er for nogle begreber
Hvad er forskellen på ROIC og Afkastningsgraden
Hvad er forskellen på EBIT-margin og overskudsgraden

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 3
Hvad er formålet med virksomhedens årsregnskab? 3
Opgave 2 3
I bedes redegøre for hvordan resultatopgørelsen for den valgte virksomhed er opstillet? 3
Opgave 3 I bedes redegøre for hvilken regnskabsklasse den valgte virksomhed tilhøre samt hvilken krav der er til årsrapportens indhold i den valgte regnskabsklasse. 4
Opgave 4 4
Med udgangspunkt i Årsregnskabslovens bedes i redegør for følgende begreber: 4
Generalklausul: 4
Grundlæggende forudsætninger: 4
Metode og skøn: 5
Opgave 5 5
Med udgangspunkt i nogle selvvalgte faktorer bedes i udregne for virksomhedens produktivitet. 5
Begrundelse for valget af faktorerne: 5
Redegør for begrebet effektivitet 5
Opgave 6 5
Opgave 7 7
Med udgangspunkt i ovenstående nøgletal bedes i vurdere nøgletallene og redegør for udviklingen. 7
Opgave 8 8
Redegør for hvad Markedsrente og risikotillæg er for nogle begreber 8
Opgave 9 8
Hvad er forskellen på ROIC og Afkastningsgraden 8
Opgave 10 9
Hvad er forskellen på EBIT-margin og overskudsgraden 9

Uddrag
Hvis vi starter med at se på Afkastningsgraden, så får vi et overblik over hvor meget man tjener på den investerede kapital. Afkastningsgraden ser fint ud, fordi markedsrenten med risikotillæg ligger på 6-7%.

Afkastningsgraden bliver aftaget med 31% i det seneste to år, hvor det er en voldsom aftagning, som man skal gøre noget ved. Hvis de fortsætter på den måde, skal Hansen Flødeis investere i obligationer eller færdige porteføljer hos banken.

Dupontpyramiden inddrages her, der kigges på indtjeningsevne og kapitaltilpasningsevne, hvor der ses om det er af- og nedskrivning der får kapacitetsomkostninger til at stige.

Resultat af primær drift er der stigende kapacitetsomkostninger den aftages i 2015 og i 2014 der stiger den, da der er mindre kapacitetsomkostninger.

Overskudsgraden ser vi hvor stor indtjening der er efter driftsomkostningerne bliver dækket. Den er faldende og hurtigt nedadgående, fordi der er større investeringer i produktionsanlæg og maskiner og finansielle indtægter.

Aktivernes omsætningshastighed viser hvor stor en omsætning der er skabt i virksomheden på grundlag af den investerede kapital. I Hansen flødeis er den stigende, men det har de underkontrol, da der både er en stigende omsætning og stigende i aktiverne.

Gældsrente viser hvor meget en virksomhed betaler gennemsnitligt af sine gældsforpligtelser. Den er hurtig stiende, fordi der bliver taget store lån i forbindelse med produktionsanlæg.

Egenkapitalens forretning viser vor meget ejerne har opnået i virksomheden af den kapital, de har investerede i. Den falder lidt i 2014, og meget i 2015, det skyldes det store lån de har taget, renterne stiger.