Indholdsfortegnelse
Nøgletal Thisted Bryghus
- Afkastningsgrad (AG)%
- Overskudsgrad (OG)%
- Aktivernes omsætningshastighed (AOH)g.
- Egenkapitalen forrentning (EKF)%
- Gældsrente(GR)%
- Gearing g.

Uddrag
Afkastningsgraden (AG)% er det nøgletal som beskriver hvor gode virksomhedens evner til at forrente deres insisterede Kapital.

Deres Afkastningsgrad er steget de seneste 3 år steget. 2.8% i 15/16 og i 16/17 er den steget til 8% og året efter i 17/18 er den steget yderligere 9%.

i året 18/19 lå deres afkastningsgrad igen på 9% så de har ikke haft nogen stigning i året 18/19, de seneste 3 år har været nogle gode år for Thisted Bryghus og de har været rigtig gode til at forrente deres inviterede kapital, som vi kan se ud fra deres nøgletal i tabellen hvilket er meget tilfredsstillende. De deres afkastningsgrad i 18/19 er på 9%.

hvor den normale afkastningsgrad gennemsnitligt ligger på omkring 2%. så når deres afkastningsgrad ligger ca. 7% over den gennemsnitlige afkastningsgrad viser det at Thisted bryghus har været rigtige gode til at forrente deres insisterede kapital.

---

Gældsrenten udtrykker den gennemsnitlige rente virksomheden betaler til gældsforpligtelser/kreditorer, de første to år 15/16 og 16/17 er der ikke noget oplyst, men i 17/18 er gældsrenten på 0.2% og året efter i 18/19 er den steget til 0.4%.

hvilket faktisk ikke er så meget, men også positivt da de ikke skal betalte så høje renter hvilket også vil betyde de skal betale flere penge til deres kreditorer

Konklusion: De to første regnskabs år har Thisted Bryghus ikke oplyst nogen Gældsrente. Men i årene 17/18 og 18/19 er deres samlede gælds rente på 0.4%

hvilket er tilfredsstillende, for så betaler de ikke så høje renter til deres kreditorer og heller ikke så mange penge.