Grækenland og Danmark | Nøgletal | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
I nedenstående tabel ses de nyeste nøgletal for henholdsvis Danmark og Grækenland.
- Tabel 1. Økonomiske nøgletal for Danmark og Grækenland

Spørgsmål 1. (20%)
Beskriv og sammenlign nøgletallene for henholdsvis Grækenland og Danmark samt de væsentligste forskelle og problematikker.
- Offentligt gæld må ikke overskride de 60% tilladte af et lands BNP.

Spørgsmål 2. (15%)
Forklar, hvilken type politik ECB fører og diskutér baggrunden for den valgte politik samt hvilke effekter, det vil have på henholdsvis Grækenland og Danmark.

Spørgsmål 3. (25%)
Analysér ved hjælp af makroøkonomiske modeller, hvordan ECBs politik vil påvirke ét af de to lande. Analysen skal indeholde effekten på: BNP, Inflation og Ledighed

Spørgsmål 4. (10%)
Diskutér, hvilke negative effekter ECBs rentenedsættelse kan få på dansk økonomi samt hvilke politiske tiltag, den danske regering kan igangsætte for at afbøde disse negative effekter.

Spørgsmål 5. (10%)
Diskutér mulige konsekvenser af den negative rente for den danske banksektor.

Spørgsmål 6. (7%)
ECBs rentenedsættelse vil alt andet lige betyde, at Euroen deprecierer over for pundet.
- SANDT:
- Eller Note til siden:

Spørgsmål 7. (7%)
Hvis et land ønsker at nedbringe den strukturelle ledighed, kan dette gøres ved hjælp af en ekspansiv finanspolitik.

Spørgsmål 8. (6%)
Hvis Donald Trump indfører en told på 20% på kul, vil det betyde, at kul vil blive billigere for de amerikanske forbrugere.

Uddrag
Et af de væsentligst problematikkerne, er umiddelbart betalingsbalancen, samt gæld offentligt gæld og arbejdsløsheden for begge lande, men dog med stor forskelle.

Vi kan bl.a. se at Grækenland har en negativ betalingsbalance, hvilket kunne tolkes som at landet importere mere end de betaler, hvor man hos Danmark ser at betalingsbalancen er positiv, hvilket ses som at vores eksport er større end vores import.

Så kommer arbejdsløsheden ind, i Danmark er det okay og have op til 3-4% arbejdsløshed, da man også skal tage højde for konjunktur, samt sæsonarbejde, er der rent faktisk ikke nogen i Danmark, som er arbejdsløse.

Hvorimod man hos Grækenland, ser at arbejdsløsheden er meget højere end Danmarks. Og ved at se på EU’s gennemsnit er det faktisk for højt et tal, i forhold til den anbefalede.

Man kan også se at Grækenland har ledighed i arbejdsstyrken hvilket ville også kunne forklare hvorfor der er så højt et offentligt gæld og samt at den offentlige sektors saldo i BNP er negativ i forhold til hvad den er i Danmark.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu