Tyskland og Grækenland | Økonomi | Opgave

Indholdsfortegnelse
1. a. Lav på baggrund af bilag 1 en beregning der viser udviklingen i Grækenlands befolkning fra 2011 til 2017.

b. Forklar, med udgangspunkt i beregningen og bilag 1, hvordan den demografiske udvikling kan påvirke Grækenlands offentlige finanser på kort og lang sigt.

2. a. Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan kursen på Grækenlands og Tysklands statsobligationer alt andet lige har udviklet sig i perioden 2009- 2012 (besvarelsen kræver ikke beregninger).

b. I bilag 4 står der bl.a.: ”IMF kræver konkrete løfter om gældsnedsættelse. IMF mener ikke, at Grækenlands nuværende gæld er bæredygtig”. Vurder, med inddragelse af relevante tal fra bilagene, hvad der menes med en ikke-bæredygtig gæld.

3. Analyser, på baggrund af bilag 5, den forventede økonomiske vækst i 2018 i Grækenland og Tyskland.

4. Grækenland og Tyskland har fortsat fælles valuta, Euroen. Som det fremgår af bilag 7, troede flere økonomer i 2012, at Grækenland ville forlade euroen. Diskuter på baggrund af udviklingen i græsk økonomi siden 2012, om det stadig kan anbefales Grækenland at forlade Euroen. Inddrag bilagene.

Uddrag
beregningen for indeksbergning = Nuværende år/basisår*100
beregningen for procentvis udvikling = differencen mellem nuværende år og året før/året før*100

Den procentvise udvikling er år for år og sammenligner ikke med år 2011 som et basisår. Ud fra tabellen kan vi se at befolkningen er faldet med 2,5% siden 2011 og befolkningen i 2017 udgør derfor 97,5% af hvad den gjorde i 2011.

---

Ud fra beregningen i opgave a, kan vi se at befolkningstilvæksten i Grækenland er negativ og befolkningen er derfor skrumpende.

På kort sigt vil den faldende befolkning ikke have den største indflydelse på de offentlige finanser i Grækenland.

Dette skyldes den høje arbejdsløshed i landet på 27% for kvinder og 20% for mænd , så udvandringen vil ikke skabe mangel på arbejdskraft, da der allerede er stor ledighed.

Udvandringen er dog primært unge grækere, som ofte er dem med en akademisk uddannelse. Manglen på højtuddannede arbejdere vil forværre Grækenlands konkurrenceevne overfor udlandet.

De jobs som bliver forladt i Grækenland, kan derfor blive svære at erstatte da der kommer mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

Det lave fødselstal i Grækenland vil ikke have en påvirkning før den næste generation kommer på arbejdsmarkedet.

Det lavere fødselstal kan påvirke de offentlige finanser positivt da flere kvinder har mulighed for at være i arbejde frem for at passe børn, men med den store arbejdsløshed vil dette ikke have en reel effekt.

På kort sigt forventes det ikke at den faldende befolkning vil have negative effekter på de offentlige finanser

På lang sigt vil det faldende befolkningstal betyde at Grækenland vil have færre mennesker til at drive økonomisk vækst i landet.

Arbejdsstyrken i næste generation vil skrumpe, da den lave fødselsrate betyder, at der vil være færre unge mennesker og flere ældre mennesker demografisk.

Færre mennesker på arbejdsmarkedet betyder også mindre skatteindkomst til staten. Den ældre befolkning kræver mere sundhedshjælp og bidrager ikke med arbejdskraft til økonomien

så det vil resultere i flere omkostninger for staten f.eks. i form af offentlig pension. Da udvandringen primært er unge uddannede mennesker, vil det resultere i mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Immigrationen sydfra vil ikke have same faglighed og uddannelse, som de unge grækere der emigrerer og de vil derfor ikke kunne overtage de efterladte jobs.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu