Grækenland og Tyskland | International Økonomi A Opgave

Grækenland og Tyskland
International Økonomi A

Opgavebeskrivelse
Opgave 1a - Lav på baggrund af bilag 1 en beregning der viser udviklingen i Grækenlands befolkning fra 2011 til 2017.
Opgave 1b - Forklar, med udgangspunkt i beregningen og bilag 1, hvordan den demografiske udvikling kan påvirke Grækenlands offentlige finanser på kort og lang sigt.

Opgave 2a - Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan kursen på Grækenlands og Tysklands statsobligationer alt andet lige har udviklet sig i perioden 2009- 2012.
Opgave 2b - I bilag 4 står der bl.a.: ”IMF kræver konkrete løfter om gældsnedsættelse. IMF mener ikke, at Grækenlands nuværende gæld er bæredygtig”.
Vurder, med inddragelse af relevante tal fra bilagene, hvad der menes med en ikke-bæredygtig gæld.

Opgave 4 - Grækenland og Tyskland har fortsat fælles valuta, Euroen. Som det fremgår af bilag 7, troede flere økonomer i 2012, at Grækenland ville forlade euroen. Diskuter på baggrund af udviklingen i græsk økonomi siden 2012, om det stadig kan anbefales Grækenland at forlade Euroen. Inddrag bilagene.

Uddrag
Opg1a
Som man kan se i bilag 1, så rammer finanskrisen for Grækenland især deres befolkningstilvækst og ikke blot Grækenlands økonomi. Grækenlands udvikling i befolkningen rammes altså hårdt, da flere og flere familier simpelthen ikke længere har råd til mere end ét barn.

Hertil kan man også se at nogen som sådan slet ikke har råd til at få børn overhovedet. Godt og vel 20% af de græske mænd og omkring 27% af de græske kvinder står du som arbejdsløse. Det vil altså kunne konkludere at beskæftigelsen i Grækenland er langt fra at være fuld.

I og med at der var økonomiske krise samt en stigning i arbejdsløsheden, så vil velstanden i befolkningen i Grækenland formodentlig også være faldene. Dette vil resultere i et fald i fødselsraten i Grækenland. Ydermere ifølge bilag 1, så rammer krisen også hårdt i Sydeuropa. Dette medfører at det blandt befolkningen bliver mere og mere ”normalt” helt at vælge børn fra.

---

Opg2a
Ifølge illustrationen på bilag 2, så har tyskernes og grækernes effektive renter på 10 årige statsobligationer haft to helt forskellige udviklinger i den gældende periode fra 2007 til 2016.

I 2007 lagde Tysklands effektive rente omkring de 4%, herefter kan man tyde på grafen, at den er faldet rimelig konstant, hvortil den i 2016 næsten ligger helt ”i bund” ved 0%.

Ens med dette lagde Grækenland også med de 4% i 2007, dog havde de til modsætning af Tyskland en markant stigning fra 2009 til 2012, altså i de gældende år ved finanskrisen.

Herefter falder og stiger den effektive rente dog lidt ukontrolleret for Grækenland. Den ligger i 2013 til 2016 og svinger imellem 7-10%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu