Grækenland og Tyskland | IØ Opgave

IØ Aflevering 9/10/2020

Opgavebeskrivelse
1A
Lav på baggrund af bilag 1 en beregning der viser udviklingen i en Grækenlands befolkning fra 2011 til 2017.

1B
Forklar, med udgangspunkt i beregningen og bilag 1, hvordan demografiske udvikling kan påvirke Grækenlands offentlige finanser på kort og lang sigt.

2A
Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan kursen på Grækenlands og Tysklands statsobligationer alt andet lige har udviklet sig i perioden 2009-2012.

2B
I bilag 4 står der bl.a: ’’ IMF kræver konkrete løfter om gældsnedsættelse. IMF mener ikke, at Grækenlands nuværende gæld er bæredygtig.’’ Vurder, med inddragelse af relevante tal fra bilagene, hvad der menes med en ikke-bæredygtig gæld.

4 A
Grækenland og Tyskland har fortsat fælles valuta, Euroen. Som det fremgår af bilag 7, troede flere økonomer i 2012, at Grækenland ville forlade euroen.
Diskuter på baggrund af udviklingen i græsk økonomi siden 2012, om det stadig kan anbefales Grækenland at forlade euroen. Inddrag billagene.

Uddrag
1B:
Hvis man kigger i beregningen i besvarelsen til opgave 1a, oplever Grækenland at der er en nedgang i deres befolkningstal fra 2011 til 2017. Faldet på befolkningstallet er på 2,5, dette betyder at befolkningen i 2017 kun udgør 97,5% af befolkningen i 2011.

Det første bilag viser grunde til Grækenlands nedgang i befolkningstallet. Den store økonomiske krise, som Grækenland har oplevet, har resulteret i at der fødes færre børn end normalt, hvilket i dette tilfælde er 1,1 barn pr. kvinde. Dette skyldes at folk ikke har råd til at få børn.

Derudover søger de unge fremtidsmuligheder udenfor landets grænser, hvilket også påvirker befolkningstallet negativt.

Det faldende befolkningstal vil højest sandsynligt ikke påvirke de græske offentlige finanser negativt på kort sigt.

Grunden til dette er den høje arbejdsløshed. Det vil sige at selv om den del af de unge søger fremtidsmuligheder i udlandet, vil der være stadig være ledige til at tage jobs. Da de højtuddannede udvandrer, kan der opstå en mangel på højtuddannet arbejdskraft.

---

4A:
Ved bilag 7 er der argumenter for både at forlade euroen og for at blive i euroen. Det er en diskussion om enten at devaluere, for at have det som en redningsmulighed for Grækenland, dog kan en devaluering medføre til en hyperinflation.

I bilag 7 er en af de store argumenter for at forlade euroen i 2012, devaluering. Hvis Grækenland beslutter sig for at forlade euroen, vil det betyde at landet kan få sin egen centralbank og sin egen valuta tilbage. En devaluering vil forbedre Grækenlands konkurrenceevne, da de græske varer fra den ene dag til den anden vil blive meget billigere at købe for udlandet.

Dette vil derfor resultere i en større eksport, som ville give landet en masse indtægter. På den måde forbedres deres betalingsbalance. Den stigende eksport vil også skabe flere arbejdspladser, hvilket vil stoppe arbejdsløsheden en smule.

Dog kan landet ifølge bilag 7, risikere meget høj inflation, hvis devalueringen sker. Dette kan have konsekvenser for økonomien og koste meget i forhold til fx eksporten...

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu