Grækenland | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgaveformulering:
a. Lav på baggrund af bilag 1 en beregning der viser udviklingen i Grækenlands befolkning fra 2011 til 2017

b. Forklar, med udgangspunkt i beregningen og bilag 1, hvordan den demografiske udvikling kan påvirke Grækenlands offentlige finanser på kort og lang sigt

b. Forklar, med udgangspunkt i beregningen og bilag 1, hvordan den demografiske udvikling kan påvirke Grækenlands offentlige finanser på kort og lang sigt

Opgave a)
Redegør nærmere for figuren, idet du argumenterer for, at begge kurver er tegnet ret stejlt (dvs. uelastisk). Redegør også for, at prisen i den tegnede model vil 'lande' på 80 dollar.

Opgave b)
Redegør nærmere for udbudskurven og dens udseende – med udgangspunkt i grafens oplysninger.

Opgave c)
Forklar – og vis i et diagram – hvordan de fire faktorer hver især har påvirket olieprisen.

Opgave d)
Hvordan har olieprisfaldet påvirket de forskellige olieproducenter, som vises i tabellen ovenfor.

Opgave e)
Hvad vil efter din vurdering kunne tænkes at presse olieprisen op igen?

Uddrag
a. Lav på baggrund af bilag 1 en beregning der viser udviklingen i Grækenlands befolkning fra 2011 til 2017
Data beregnet i indekstal:

b. Forklar, med udgangspunkt i beregningen og bilag 1, hvordan den demografiske udvikling kan påvirke Grækenlands offentlige finanser på kort og lang sigt

Som vi kan se på indekstallene er befolkningstallet faldende henover de seneste 7 år og har et samlet fald på 2.5%.

Dette skyldes den økonomiske krise og at der bliver født færre børn, fordi at folk bl.a. ikke har råd til at få børn. Der bliver i Grækenland født 1,1 barn per kvinde, hvor en stabil udvikling er regnet ud til at kræve 2,1 børn per kvinde.

På kort sigt er det ikke sikkert at den nedsatte befolkning giver de store ændringer i de offentlige finanser

eftersom der er en samlet arbejdsløshed på 27% kvinder og 20% mænd, så selvom unge grækere udvandrer, ville der stadig være de arbejdsløse som er klar til at tage job.

Dette resulterer også i at der højest sandsynligt er færre, der skal have arbejdsløshedsunderstøttelse, netop fordi der er større efterspørgsel på arbejdskraft.

I forhold til at der bliver født færre børn, vil det også give mindre udgifter i forhold til at der er et væsentligt mindre antal kvinder der fx skal på barsel og have lægehjælp under og efter graviditeten.

Men på lang sigt er det anderledes fordi, at hvis der for det første ikke bliver født nok børn, så bliver der ikke udbudt arbejdskraft nok i den næste generation, og den næste generation vil være en lille arbejdsstyrke, og det vil have en negativ effekt på landets indkomster.

Hermed vil Grækenland opleve en stor ældrebyrde, og at den ældre generation er den voksende og dominerende.

De ældre skal modtage pension, og det er primært arbejdsstyrken der skal sørge for at pensionen bliver betalt. Men eftersom arbejdsstyrken bliver mindre, kommer de store udgifter til at ramme det offentlige.

Derudover er der de udvandrende unge, som højest sandsynligt er uddannede unge størstedelen, og derfor vil man komme til at mangle arbejdsstyrke til de højere uddannelser der kræver kvalifikationer.

Selv hvis der som vi kan læse i bilag 1, kommer en stor gruppe migranter ind i Grækenland, vil den gruppe stadig ikke være arbejdsstyrke nok til at det løber rundt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu