Indledning
A. Lav på baggrund af bilag 1 en beregning der viser udviklingen i Grækenlands befolkning fra 2011 til 2017.

Befolkningstallet er faldet recessivt siden finanskrisen i 2007-2008. Nedenfor har jeg lavet en tabel, hvor jeg har udregnet indekstallet for befolkningen.

Som det kan ses, er befolkningstallet faldet med 2,5% siden 2011, hvilket svarer til et fald på 2,4 millioner.

B. Forklar, med udgangspunkt i beregningen og bilag 1, hvordan den demografiske udvikling kan påvirke Grækenlands offentlige finanser på kort og lang sigt.

Som det kan ses på ovenstående indekstal, er det allerede gjort klart for os, at Grækenlands befolkningstal er betydeligt faldende.

Grækenlands økonomi har været stærkt påvirket siden finanskrisen og bringer derfor nogle økonomiske vanskeligheder til det græske samfund.

Uddrag
Som start bliver der forklaret at staten er villige til at skærpe på det sociale og derfor sætte nedskæringer på bl.a. pensionen samt skattefradrag.

Disse tiltag kan dog kun fungere, hvis kreditorerne vælger at sige god for nedskæringerne. Politikerne står her splittet med befolkningen om at få tilføjet disse nedskæringer til samfundet.

I håb om at få nedsat den græske gæld har finansminister Enclid Tsakalotos været i dialog med kreditorer.

Grækenland planlægger at nedskære deres BNP med 2%, hvilket de gør igennem reformer af arbejdsmarkedet samt energisektoren.

IMF kræver her nogle mere præcise løfter til at Grækenland kan få en gældsnedsættelse. Uenighed er dog i spil her da flere eurolande vil have længere løbetid og lavere rente. Denne uenighed gør det vanskeligt for Grækenland at få sat gang i denne her gældsnedsættelse.

Grunden til at IMF ikke mener at Grækenlands gæld er bæredygtig, er nok fordi, at Grækenlands økonomi har været voldsomt ustabil både tidligere, men også nu. Under bilag 6 får vi også et klart billede af denne her ustabilitet i den græske vækst, siden år 2006.

Underskuddet i betalingsbalancen samt den offentlige saldo indtil delvist 2015 og 2016. Ikke nok med det har arbejdsløsheden været hårdt påvirket igennem en længere periode og ser først ud til at stabilisere sig nu.

Grækenlands evne til at holde en nogenlunde form for økonomisk vækst, kan man vist roligt sige ikke har været deres bedste kompetence det seneste årti.

Produktiviteten afspejler sig i den høje arbejdsløshed og man kan i en vis grad sige at konkurrenceevnen er hårdt præget i Grækenland.

Disse økonomiske vanskeligheder som Grækenland har, gør det væsentligt at bruge et argument som at deres gæld ikke er bæredygtig.