Grækenland | International økonomi | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgaver:
Opgave 1
A. Lav på baggrund af bilag 1 en beregning der viser udviklingen i Grækenlands befolkning fra 2011 til 2017.

B. Forklar, med udgangspunkt i beregningen og bilag 1, hvordan den demografiske udvikling kan påvirke Grækenlands offentlige finanser på kort og lang sigt.

Opgave 2
A. Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan kursen på Grækenlands og Tysklands statsobligationer alt andet lige har udviklet sig i perioden 2009- 2012 (besvarelsen kræver ikke beregninger).

B
I bilag 4 står der bl.a.: ”IMF kræver konkrete løfter om gældsnedsættelse. IMF mener ikke, at Grækenlands nuværende gæld er bæredygtig”. Vurder, med inddragelse af relevante tal fra bilagene, hvad der menes med en ikke-bæredygtig gæld.

Opgave 3
Analyser, på baggrund af bilag 5, den forventede økonomiske vækst i 2018 i Grækenland og Tyskland.

Opgave 4
Grækenland og Tyskland har fortsat fælles valuta, Euroen. Som det fremgår af bilag 7, troede flere økonomer i 2012, at Grækenland ville forlade euroen.

Diskuter på baggrund af udviklingen i græsk økonomi siden 2012, om det stadig kan anbefales Grækenland at forlade Euroen. Inddrag bilagene.

Uddrag
Her ses en beregning indenfor udviklingen af Grækenlands befolkning. Der er lavet en beregning af befolkningsudviklingen i procent og i indekstal de fortløbende år fra 2011 til og med 2017.

Alternativt har jeg lavet en beregning der viser udviklingen pr. år sammenlignet med 2011 som udgangspunkt. Både som indextal og beregnet i procent. Dette viser ex vis et index på 97,48 i 2017 i forhold til 2011.

Vi kan altså konkludere på baggrund af min beregning øverst, at Grækenlands befolkningsudvikling er faldet markant de seneste 6 år

hvilket er bekymrende for Grækenlands fremtidige vækst som land. Tilliden fra andre lande og samarbejdspartnere til landet, kan blive påvirket, i og med at Grækenland bliver utilregnelig.

---

Den store økonomiske krise kan have stor betydning for Grækenlands fremtidig økonomi, i og med at flere grækere fx fravælger at få børn, da økonomien ikke rækker til at forsørge andre end sig selv.

Dette vil derved påvirke det fremtidige arbejdsmarkedet, da den kommende generation som skulle overtage en stor del af funktionerne på arbejdsmarkedet ikke er sikret.

Flere og flere unge er begyndt, at udvandre fra Grækenland, da økonomien er dårlig og fordi de fremtidige muligheder i forhold til uddannelse og arbejde er væsentlig bedre i andre lande.

Staten vil derfor kunne være nødsaget til at forøge skatte trykket, da der er brug for flere penge til at forsørge den ældre generation der har været på arbejdsmarkedet, som har brug for pension og andet offentligt pleje.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu