Hansens flødeis | Erhverscase Synopsis

Indledning
Vi er blevet stillet til opgave at lave en erhvervscase om Hansens flødeis ApS. Erhvervscasen er en tværfaglig opgave mellem fagene Virksomhedsøkonomi og Afsætning. Erhvervscasen består af en introduktion af Hansens flødeis ApS, en regnskabsanalyse og så har vi analyseret virksomhedens situation via forskellige modeller og teorier fra Afsætning.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Virksomhedsportræt 3
Kritiske succesfaktorer 3
Udfordringer og løsningsforslag 4
Metode 6
Litteraturliste 6
Bilag 7
Business Model Canvas 7
Værdikædeanalyse 8
Omverdensmodel: 11
Brancheanalyse - Porters Five Forces 13
Regnskabsanalyse 15
SWOT-analyse 16

Uddrag
Hansens flødeis ApS er en familieejet produktions og detailvirksomhed. Virksomheden startede i Hillerød i 1922, og blev stiftet af Hans Hansen. Hansens flødeis har ikke altid heddet Hansens flødeis, det var først i 2003 at navnet blev lavet om fra Frederiksborg is til Hansens flødeis. Ideen med Hansens flødeis var at lave kvalitets is. Anders og Rasmus Eibyes plan er er fortsætte med at lave is som deres oldefar. I dag har virksomheden cirka 30 ansatte, hvor ansatte i produktionen svinger med 5-8 personer, afhængig af sæsonen. Hansens flødeis har modtaget flere priser som f.eks. design, gourmet og smag priser. Hansens flødeis går meget op i at omverden synes det er et godt og kvalitetsprodukt.

---

Marketing:
Når Hansens Flødeis prissætter deres produkter, ser de først på deres omkostninger. Deres vareforbrug, lønomkostninger og andre driftsomkostninger er grundfundamentet i deres prismodel. Derudover kigges der også på markedet, altså hvor meget folk er villige til at betale for et givent produkt. I og med, at Hansens befinder sig i en branche med høj moms på fødevarer, diverse afgifter og dyre råvarer, støder de på en udfordring i form af øget omkostninger. En anden ting er også, at de særligt tager en eventuel rabat i betragtning i deres prissætning. Is- og generelt fødevarebranchen er præget af diverse rabatsystemer, så derfor er dette også med til at styre priserne.

Hansens er ikke den store bruger af markedsføring. Deres annoncebudget er meget lavt, hvor de derimod bruger penge på ting som events, udstillinger, design og beklædning som markedsføring/promotion. De gør meget ud af at komme ud til deres forhandlere, med fokus på at fortælle deres historie/budskab bag virksomheden og produktet. De vil så vidt muligt skabe en 1 til 1 markedsføring med en særlig relation til det enkelte kundesegment.

De har som markedsføring bl.a. været at finde på Roskilde Festival, hvor de har eksponeret deres produkt med 30 små is vogne kørende rundt og solgt is. Igen med historien og produktet i fokus, hvor man er kommet ud til en delvist yngre målgruppe.
Kendetegnet ved deres generelle markedsføring er, at det er langsigtet og derfor svær at måle, men det formodes at være effektivt.
Hansens benytter sig af E-marketing hvor de markedsfører deres produkter og virksomheden gennem sociale medier og deres hjemmeside.
De distribuerer deres produkter ud til slutbrugeren gennem en række kanaler såsom detailkæder (fx supermarkeder), andre grossister (caféer, restauranter, mm.) og direkte ud til forbrugeren (gennem events osv.).

Salg og service:
Hansens Flødeis opererer med en salgsafdeling, der består af tre medlemmer. Heraf en salgschef, Anders Eibye, samt to sælgere. De to sælgere forholder sig meget ude hos kunderne og sørger for en god kundekontakt. De sørger desuden for at aftalerne hos kunderne bliver overholdt, og se eventuelle muligheder og udfordringer forbundet med deres handel med kunden. Mulighederne hos detailhandel kan typisk omhandle at få noget mere plads i butikken, og få de bedste pladser. Udfordringerne ligger netop i, at hvis man ikke er opmærksom hos sine detailkunder, så opdager man pludselig at man ikke havde den plads man havde aftalt.

Disse udfordringer opstår altså kun hvis kundekontakten er meget lav. Hos “sommerkunderne”, der beskæftiger sig med salg i sommersæsonen i en lille isbutik eller andet, har et andet behov til Hansens Flødeis end detailhandlerne har. Hansens Flødeis udfører en større service hos disse kunder. Handlen med disse kunder er meget relationsbaseret. Der bliver hos “sommerkunderne” forlangt at Hansens Flødeis er tilgængelig når der opstår udfordringer, eksempelvis hvis kunden har efterspørgsel efter noget helt bestemt. Dette prøver Hansens Flødeis at opfylde til fulde. De kommer blandt også ofte ud til disse kunder og snakker om salgstallene og kampagner, de har kørende på disse tidspunkter. Selvom “sommerkunderne” har et utrolig sæsonbetonet erhverv, prøver Hansens Flødeis så vidt muligt at sørge for et langt samarbejde år efter år.

Hansens Flødeis sælger også deres produkter til grossister. disse kunder har et helt tredje behov, men Hansens Flødeis kategoriserer til det at være et mix mellem “sommerkunderne” og detailhandlerne. Hos disse kunder skal relationen være relativ høj, men samtidig foregår det på et meget professionelt plan. En udfordring forbundet med alle kunder, er prisen. Alle kunder er interesseret i at få det til den bedste pris som muligt. Når Hansens Flødeis er så lille en virksomhed som de er, er det svært for dem at gå ind og blive anerkendt på markedet og derfor svært for kunderne at tilbyde de penge, der matcher kvaliteten af deres produkt. Dette er dog blevet bedre, i og med Hansens Flødeis har været gode til at komme ud med deres historie.

Måden hvorpå Hansens Flødeis transporterer deres produkter sker via vognmænd. Før i tiden havde de deres egne biler og depoter rundt om i Danmark, men denne form for logistik blev for dyr og besværlig i forhold til de mange mellemled produkterne skulle igennem. De har dog stadig 2 af deres egne biler, de kører dog kun rundt i København og Nordsjælland. Vognmændene vælges ud fra at være gode til at køre med frost, da deres produkter er meget sårbare og skal holde den samme temperatur hele vejen igennem. For Hansens Flødeis er det ikke kun vigtigt at produkterne når frem til kunden. De skal altså også nå frem til tiden og der skal være en form for fleksibilitet, så udleveringen kan ske efter kundens behov. Leveringen er stort set altid dag-til-dag levering. Leveringssikkerheden er høj, og man kan forvente at 98-99% af tilfældene bliver leveret på den dag der aftales.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her