Differentiering og tangenter | Emneopgave

Opgavebeskrivelse
a) Forklar med egne ord hvorledes f'(x) kan bruges til at beskrive væksten af funktionen f(x). Brug gerne en konkret funktion til at vise dette, f.eks. f(x)=x^2+2x.

b) Bevis hvorledes den afledte funktion, f'(x), findes til en af nedenstående funktioner. Undervejs skal du bruge tre-trins-reglen og beskrive hvad der sker for hvert trin. (Video forklaring med link til YouTube er også acceptabelt.)

Tretrinsreglen:
Trin 1)
Trin 2) (Reducer)
Trin 3)

c) Med udgangspunkt i funktionen, f(x)=√x, bestem da ligningen for den tangent der går igennem punktet (4 ;f(4)).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu