Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.
Opgave 2: Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.
Opgave 3: Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.
Opgave 4: Diskuter følgende udsagn: Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markedsnicher på det danske ølmarked.
Opgave 5: Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du: Identificere en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring

Uddrag
I rekordåret 2017 blev der fremstillet 1.622 nye øl på markedet i Danmark, hvilket svare til ca. 4,5 øl pr. dag. Herudover forekom der 30 nye udbydere på det danske ølmarked, som er en rekord ift. året før. Dermed kan der anerkendes, at ølmarkedet i Danmark er stigende. Ølmarkedet har dermed en positiv vækst, trods markedet på forhånd er domineret af differentieret duopol. Carlsberg Danmark A/S og Royal Unibrew A/S har en markedsandel på samlet set 81,2% af markedet.

Produkter som dominerer indenfor branchen, er Tuborg og Carlsberg idet de tilsammen udgør 51,1%, hvor Royal er lige er bag ved med 10,6%. Trods differentieret duopol er der forekommet nye bryggerier på markedet, hvilket skyldes disse virksomheder ofte er markedsnicher. Dette betyder at markedsnicher sælger til et specifikt område, samt det område de befinder sig i. Herudover tilpasses produktet begge geografiske steder. Hvad angår produkter på det danske ølmarked ses der, at Pilsner øl står for 59% af omsætningen på markedet, og dermed den dominerende øl.

---

Det vil komme an på, hvordan man betegner Bryggeriet Vestfyens markedet. Betegner man bryggeriet som, at det er på det klassiske pilsnermarked, vil Bryggeriet Vestfyens være et markedsnicher. Dette skyldes virksomheden har kun en markedsandel der svare til 0,6%, og opererer på et afgrænset område. Hvis der derimod menes, at bryggeriet befinder sig på specialølsmarkedet, så vil de ikke længere være en markedsnicher. Dette skyldes bryggeriets position som en af Danmarks største producenter af specialøl. Dermed er de en del fra at være markedsnicher på specialølmarkedet. Dermed kan der konkluderes, at alt efter hvilken et marked man betegner dem indenfor, så har det en betydning for om de er markedsnicher eller ikke.

---

Spørgsmålstegnet i Boston-modellen indebærer produkter som har mindre markedsandel, hvor væksten på det pågældende marked er høj. Dermed vides der ikke helt, hvor produktet ender henne. Specialøl kan beskrives som et spørgsmålstegn i Boston-modellen, idet Bryggeriet Vestfyen har set en nedgang af salg fra eget mærke, mere specifikt omkring den tyske grænse. Dog kan de også betegnes for at ikke-værende spørgsmålstegn, idet de er Danmarks største producent af specialøl, og de regner med at de bibeholder positionen, trods underskuddet de måtte registrere.