Indholdsfortegnelse
Opgave 1 – Karakteriser det danske ølmarked
Opgave 2 – Analyse af relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne.
Opgave 3 – Analyse af bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.
Opgave 4 – Diskuter følgende udsagn:
a) Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markedsnicher på det danske ølmarked.
b) Private labels er en fordel for ølproducenterne.
c) Bryggeriet Vestfyens specialøl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston- modellen.
Opgave 5 – identifikation af en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked.

Uddrag
Den væsentligste udfordring for Vestfyen på det danske ølmarked er klart deres tilbagegang. Virk- somheden har gået fra et positivt års resultat fra 1.343 til et negativt års resultat på -1.512. Virksom- heden vil gerne tilbage på det gode spor, men ændringer skal frem på bordet før dette kan blive en realitet. Virksomheden har selv kommet med et par gode løsninger til hvordan dette skal kunne lø- ses.

Her har de udarbejdet en ny strategi på eksportområdet, hvor de har opgraderet og moderniseret deres produktionsudstyr. Dette skaber selvfølgelig en mere effektiv og høj kvalitetsmæssig produk- tion. Når produktionen kører godt, kan der produceres omkring 18.000 halvlitersflasker, 30.000 då- ser og 35.000 flasker i timen.

Derudover har de også planer om at udvide salget af bryggeriets mær- ker i Danmark og samtidig opbygge nye afsætningskanaler for eksporten.

Her er hensigten i at få flere kunder på det europæiske marked, hvor efterspørgslen på specialøl er meget høj. Deres høje pris på øllene har også været et væsentligt problem for dem, i det de ikke har kunnet hamle op med priserne hos konkurrenternes.

Her vil de lave nye investeringer i produktionsanlægget for at kunne få dette til at lade sig gøre. Der findes mange forskellige måder til at få virksomheden på rette kurs.

En løsning til at kunne få gjort deres produkter og mere attraktive på kunne være at nå bedre ud til forbrugerne og kunderne. Dette vil kunne gøres gennem sociale medier, reklamer eller nyhedsbreve.

Her vil man derefter kunne lave events og arrangementer, hvor man kunne invitere øl-entusiaster til at smage på deres mange forskellige øl. Dette vil øge kendskabsgraden, samt øge fremtidige salg.

Hvis kvaliteten og smagen skal opretholdes, skal virksomheden holde fast i de ingredienser de benytter sig og dermed fastholde deres image. Det de kunne gøre kunne måske at anskaffe sig nogle
nye leverandører til billigere penge, så de kan opretholde sig prismæssigt i forhold til konkurrenterne.