Det danske cafe og barmarked | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for det danske café- og barmarked. Inddrag tabel 1.

2. Analyser hvorledes Joe & The Juice ønsker at positionere sig på det danske café- og barmarked.

3. Analyser Joe & The Juices brug af produktparameteret. Inddrag de 7 P'er.
- Produkt.
- Pris.
- Place (distribution)
- Promotion.
- Physical evidence.
- People.
- Proces.

4. Diskuter følgende udsagn:
• Joe & The Juice er markedsfølger på det danske café- og barmarked.
• Ulempen for Joe & The Juice ved at benytte sig af franchisetagere er, at kæden ikke har kontrol over markedsføringen.

5. Identificér en væsentlig udfordring for Joe & The Juice på det danske café- og barmarked.

Uddrag
Cafe og restaurantbranchen består af mange udbydere herunder Joe & The Juice, Baresso, Starbucks m.v. hvilket betyder red ocean.

De mange udbydere er med til at skabe monopolistisk konkurrence eftersom der er en grad af præference blandt forbrugerne. Cafe og restaurantbranchen er i vækst.

Gennem de seneste år er antallet af cafeer og barer steget til ca. 3.000 Danmark. Udover cafeer og barer er take-away også en branche

som har oplevet stigende vækst. Cafeer og barer er relative ”nye spillere” i den overordnede branche, restaurantbranchen.

Joe And The Juice er markedslederen på 27,2% i 2018, efterfulgt kommer markedsudfordrende som i dette tilfælde er The Old Irish Pub som har 17,5%

Baresso på 16,6% og Cafe Vivaldi på 15,1%, til sidst er der markedsfølgerne som består af Starbucks på 7,6% og andre små cafeer og barer jf. tabel 1.

Grunden til den store succes hos Joe & The Juice skyldes til dels, at der er meget få konkurrenter i juicemarkedet ift. kaffe- og barmarkedet.

Ud af de 3.000 udbydere cafeer og barer som er i Danmark, er 500 af dem juicebarer hvilket svarer til 16,7% af branchens størrelse.

Ud af de 500 juicebarer på landsplan i Danmark har Joe & The Juice hele 77 juicebarer hvilket svarer til 15,4% I alt består kæden af 285 juicebarer fordelt over hele verden, hvor Storbritannien er det land med flest juicebarer, næst efter Danmark.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu