Analyse af det danske sprog Dansk | Analyse | Noter

Indholdsfortegnelse
Germansk:
- Dansk sprog
- Adjektiver:
- Sprog
• Hvad er sprog?
• Dansk som selvstændigt sprog
• Låneord, fremmedord og arveord
• Ordforråd og kulturhistorie
• Morfologi
- Ordklasser
• Konjunktioner (bindeord):
• Numeralier (talord):
• Interjektion (udråbsord):
- Aktiv og passiv
- Sætningsanalyse
• Ordklasser
• Latinske betegnelser
• Stilistik
• Nominer
• Abstrakt
• Konkret
- Hovedsætningsanalyse
• Periode
• Helsætning
• Hovedsætning (H)
• Ledsætning (L)
- Semantik og lingvistik
• Semantik
• Semantiske skemaer
- Synonymkonkurrence
• Denotation
• Konnotation
- Udvikling indenfor dialekt:
• Stilleje
• Normalstil
• Høj stil
• Lav stil
• Tekstlingvistik
• Skriftsprog og talesprog
• Talesprog
• Skriftsprog
• Bagvægt
• Forvægt
- Billedsprog
• Realplan
• Billedplan
• Forskellige former for billedsprog:
• Metonymi
• Symbol
• Anafor
• Epifor
• Antitese/kontrast
• Retoriske spørgsmål
- Sprog
• Hvad er sprog?
• Dansk som selvstændigt sprog
• Låneord, fremmedord og arveord
• Ordforråd og kulturhistorie
• Morfologi
- Ordklasser
• Konjunktioner (bindeord):
• Numeralier (talord):
• Interjektion (udråbsord):
- Aktiv og passiv
- Sætningsanalyse
• Ordklasser
• Latinske betegnelser
• Stilistik
• Nominer
• Abstrakt
• Konkret
- Hovedsætningsanalyse
• Periode
• Helsætning
• Ledsætning (L)
- Semantik og lingvistik
• Semantik
• Semantiske skemaer
- Synonymkonkurrence
• Denotation
• Konnotation
• Stilleje
• Normalstil
• Høj stil
• Lav stil
• Tekstlingvistik
• Skriftsprog og talesprog
• Talesprog
• Skriftsprog
• Bagvægt
• Forvægt
- Billedsprog
• Realplan
• Billedplan
• Forskellige former for billedsprog:
• Metonymi
• Symbol
• Anafor
• Epifor
• Antitese/kontrast
• Retoriske spørgsmål

Uddrag
● Individuelt eller i par: Lav 6 helsætninger med ledsætninger i:
○ 1 sætning, hvor ledsætningen er direkte objekt
○ 1 sætning, hvor ledsætningen er adverbielt led (ledsætningen skal stå efter hovedsætningen)
○ 1 sætning, hvor ledsætningen er adverbielt led (ledsætningen skal stå før hovedsætningen)
○ 1 sætning, hvor ledsætningen er subjekt
○ 1 sætning, hvor ledsætningen er subjektsprædikat
○ 1 sætning, der har mere end én ledsætning i sig
○ Se evt. side 68-70 i Sprogenes Verden.

---

• Ordforråd og kulturhistorie
ODS: Ordbog over det danse sprog, heri kan der findes oplysninger over ordnernes oprindelse. Den dækker rigsdansk (standarddansk) fra 1700 - 1950.

Den Danske Ordbog: Den dækker de nye ord efter 1950
Arveord fortæller om en enkel og primitiv livsform (jernalderen)
Låneord fortæller om en mere luksus præget livsform (middelalderen
Man kender cirka 2000 usammensatte arveord, hvor de fleste stadig bruges i nudansk

• Morfologi
Læren om ordet og dets opdeling i morfemer

Morfemer: Den mindste betydningsbærende enhed/del som bruges til at danne et ord, med andre ord kan man kalde dem byggeklodser
Man kan dele morfemer op i forskellige grupper
Rodmorfemer: Ordets kerne F.eks. Mand, hus
Præfiks: Forstavelse foran rodmorfemet - ændrer betydningen af rodmorfemet F.eks. Mis-forstå
Suffiks: Afledningsendelse efter rodmorfemet - ændrer normalt rodmorfemets ordklasse F.eks. Løbe-tur
Fleksiv: Bøjningsendelse efter rodmorfemet der udtrykker grammatiske forhold som tempus, tal, grad, bestemthed F.eks. Cyklede

Ordklasser
• Konjunktioner (bindeord):

En konjunktion er ord der binder en sætning sammen, og hjælper til at formulere en sætning bedre.

Nogle eksempler er og, eller, men, samt. Et eksempel på en sætning med en konjunktion kan være ’Jeg går en tur med hunden og handler ind imens’, hvor ’og’ er en konjunktion.

• Numeralier (talord):
Et numerales er når man har tal i en sætning. Et numerales indgår i en sætning, når man skal have et antal på noget.

Et eksempel på en sætning med et numerales kan være ’Der kommer 3 mænd til festen’, hvor ’3’ er et numerales

• Interjektion (udråbsord):
En interjektion er et udråb der udtrykker følelser, sindstilstande, hilsner og korte svar, F.eks. ih, åh, hej, av.

En interjektion indgår normalt ikke i sætninger, men bliver en ytring, som man siger efter/inden en hændelse. Et eksempel på en sætning med en interjektion kan være ’hej, kommer du i aften?’, hvor ’hej’ er en interjektion.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu