Den engelske indflydelse på det danske sprog | Aflevering

Indledning
I det moderne Danmark vi har i dag, er engelsk blevet en del af det danske sprog. Men truer det engelsk syntaks, det engelske grammatik og sprog vores modersprog?

Omverdenen udvikler sig konstant, og den amerikanske kultur har sin indflydelse på Danmark, i form af vendinger, låneord og traditioner.

Den verbale kommunikation mellem Danmark og de engelsktalende lande er et vigtigt element, for at handel og samarbejde kan fungere, og derved sker der i nogle tilfælde prioriteringer af det engelske over det danske.

Herved vil der ske en anglicisme, og det kan skabes af forskellige socialiseringsprocesser. Tendenser til at bruge engelske ord i ens dagligdagstale bliver vanegjort, og der bliver skabt ubevidste adfærdsmønstre af dette.

At danskerne har fået til vane, at benytte engelske og amerikanske ord og sætningskonstruktioner, er en del af den globale udvikling. Men styrker det engelske, det danske sprog, eller svækker det bare?

Uddrag
I hendes argumentation for om det danske sprog er truet eller ej, appellerer hun til logos, samt gør brug af de informerende-, følelses-, og holdningsudtrykkende sproghandlinger.

Hendes brug af appelformer og sproghandlinger, gør at hun kan kontrollere og påvirke læserens tanker og meninger, ved at komme med nogle stærke og velformuleret argumenter.

På side 3, bliver der stillet spørgsmålet ”Truer den udbredte brug af amerikanske ord og sætninger det danske sprog?”, hvor Stigsgaard ved hjælp af en følelsesudtrykkende sproghandling

vælger at svarer ”Det synes jeg ikke den gør” . Denne sætning understreger hendes mening om hele sagen, og fremstår stærkt, da det marker hendes holdning og synspunkt.

Louise Stigsgaard gør i starten af hendes artikel brug af et retorisk spørgsmål, som hun stiller til læseren, idet hun efterlader læseren i en tvivl om dette samfundsproblem.

”Risikerer vi ikke, at dansk bliver udvandet og uforståeligt, når vi overtager engelske og amerikanske ord og sætningskonstruktioner?” .

Dansk er et nationalsprog, og vores fædreland er et af de mindre verdenslandene, men er ikke bagud på omverdens modernitet. Dette mener, Stigsgaard at der burde blive huske på, i det at hun skriver [… alle de sprog

der bruges i Danmark, er jo nogle, som sætter os i kontakt med store netværk rundt omkring i verden…] . Et argument for at have fremmedsprog i den danske kultur er acceptabelt, da det har sine fordele og funktioner.

Men har Louise Stigsgaard den rette holdning til debatemnet? Det vil journalisten Tobias Stern Johansens kilder ikke mene, som kan benyttes som et modargument mod Louise Stigsgaard.

[… Danmark plastres til med engelske ord], sådan lyder noget af overskriften fra journalisten Tobias Stern Johansen i hans artikel i Kristeligt Dagblad fra 2016.

I hans artikel appeller han hovedsageligt til etos, da han som grundlag for sin artikel har fået Jørn Lund, professor og sprogforsker

og Sabine Kirchmeier, ph.d. og direktør ved Dansk Sprognævn til udtale sig i anledningen af debatten om engelsk i det danske sprog.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu