Vi har sønderrevet det danske sprog | Analyse | Dy Plambeck

Indledning
I et senmoderne samfund med sociale medier, fake news og politik hvad er så troværdigt?
Demokratiets troværdighed er noget man ikke burde tvivle på, men efter flere episoder af ”fake news” og korrupte politikere

står det overfor en trussel. I denne opgave vil jeg belyse de forskellige problemstillinger demokratiet står overfor, og hvilken rolle sociale medier spiller i forhold til den politiske og kommunikative sammenhæng.

Kommunikationen spiller den største rolle i et demokratisk samfund, men i nyere tid handler det mere om hvem der råber højest.

Uddrag
” I USA har vi bevidnet, at Donald Trump først vandt valgkampen med en brutal retorik og efterfølgende har taget sproget som gidsel i sin politiske karriere ved at gøre løgn og usammenhængende udtalelser til en bevidst strategi.”

Plambecks eksempel på en politisk strategi der forulemper kommunikationen blev set i USA. Trumps strategi med ”fake news” var opsigtsvækkende for demokratiet, da Trump belyste falske historier

og korrupte politikere hvilket skabte tvivl om hvorvidt man kan stole på stat og nyheder. Plambeck mener at en politisk strategi som denne gør at sproget mister sin værdi, og demokratiets troværdighed forsvinder.

”Det er Samtalen (Dialogen) og den gensidige Forstaaelse og Respekt som er Demokratiets Væsen.

Hvis dette glipper, vil man uvægerlig falde tilbage til Magtkampen (...) Ordet eller Sværdet! Ved Sværdet afgør man, hvem der er den stærkeste.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu