Indledning
Hvilken rolle bør litteratur og forfattere have i nutidens samfundsdebat? Dette er et spørgsmål, der kan være svært at have en konkret svar på, idet der er holdninger der både argumenterer for og imod, at forfattere involverer sig politisk i deres litteratur.

Hvorfor mener nogle, at forfattere bør være mere politisk involveret? Er de ikke politisk involveret i forvejen, når de tager samfunds- mæssige problemer op til debat, hvilket er noget man har gjort siden det moderne gennembrud.

Uddrag
I artiklen ”Litteraturen er ikke en militærmagt, man bare kan indsætte” trykt i Information, d 26. september 2015 af Anna Raaby Ravn.

Sættes der fokus på Gyldendals litterære direktør, Johannes Riis holdning til forfatterens rolle i samfundsdebatten. Johannes Riis mener, at samtidslitteraturen har isoleret sig fra de politiske debatter i samfundet.

Johannes Riis hovedsynspunkt er derfor, at den unge forfattergeneration bør involvere sig mere politisk. Det fremgår af følgende citat: ”De unge forfattere bør, i højere grad opfatte sig selv som både forfattere og samfundsborgere, som den nu afdøde Klaus Rifbjerg eksempelvis gjorde.” (s.1 l. 13-14)

I citatet gør Johannes Riis brug af autoritetsargumentet, i det han støtter hans påstand op om en bestem person, her Klaus Risbjerg. Det fremgår tydeligt at Johannes Riis vil have den unge generation til at sætte problemer til debat, ligesom andre forfattere har gjort op igennem litteraturhistorien.

At sætte samfundets problemer op til debat, blev tydeliggjort under det moderne gennembrud. Generelt debatterede man i høj grad samfundsproblemer, omkring de 3 k’er - køn, klasse og kirke. Her mener jeg, dog at der i nuti- dens samfundsdebatter er langt flere emner at tage op til debat.