Indledning
Ofte naturlige konsekvenser af at deltage i samfundsdebatten er provokationer, uenigheder og til tider uvenskaber. Det er konsekvenser som mange er indforstået med, da samfundsdebatter ofte grunder i elementære forståelser og meninger ifl. til hvordan samfundet gør og bør hænge sammen på. Heraf følger en masse spørgsmål, om hvem, hvor og hvornår man kan tillade sig at bringe samfundsdebatten på banen.

Hvilken rolle har forfatteren for eksempel i samfundsdebatten? I værket Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur udtalte Georg Brandes om litteraturen "Det, at en Literatur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat.” Det er ord som har været som en bibel hos mange, men begivenheder som Jonas Eikas takketale, i forbindelse med overrækkelsen af Nordisk råds Litteraturpris d. 29. oktober 2019, har sat mange folks meninger om forfatterens rolle i samfundsdebatten på prøve. Klaus Rothstein skildrer i sin artikel Efter talen d. 1. november 2019 stemningen og tankerne, som prægede Nordisk Råds prisceremoni 2019.

Uddrag
Forfattere og litteraturen har gennem tiderne sat politiske emner på dagsordenen, og med det har en del værker skabt offentligt debat. Der er mange eksempler på dette, heriblandt Broby-Johansens digtsamling Blod (1922), som satte stærkt fokus på værditabene, som hærgede tiden efter 1. verdenskrig, en digtsamling som blev ulovlig. Et af tidens nyere, kontroversielle, værker er Jonas Eikas takketale.

I takketalen kritiserer Eika usobert statsministerens flygtningepolitik, og siger bl.a. ”I Danmark er racismen både kulturel og juridisk, i Danmark har vi statsracisme.” Mange har siden talen revurderet hvad en takketale egentligt er.