Uddrag
Er demokratiets eksistens i det postfaktuelle samfund i fare, grundet vores mangel på vilje til at bruge sprogets kraft i den demokratiske samtale? Det mener den danske forfatter og digter Dy Plambeck i artiklen ”Vi har sønderrevet det danske sprog” udgivet i Politikken den 30. april 2017.

Plambeck belyser, hvordan privatpersoner, ligeså vel som autoritære figurer, forgifter de sociale medier og politiske debatter med løgne, usaglige påstande og mest af alt monologer i stedet for dialoger.

Det hævder hun skyldes en modvilje til at indgå i dialoger efter en ferie i Sydfrankrig fik hendes øjne op for, hvor altafgørende viljen til samtale er.

Dy Plambeck argumenterer for, at sproget og viljen til at indgå i en dialog, er de bærende søjler i vores demokrati. Problematikkerne Plambeck peger på er, at den politiske samtale de seneste år er undergået en konvertering fra dialog til monolog. Denne tendens hersker især i den politiske debat i det offentlige rum og har yderligere spredt sig til de sociale medier i form af krigeriske og uforsonlige kommentarer.

Plambeck fremhæver blandt andet politikkernes svigtende valgløfter, løgnagtige udsagn, falske intentioner, følelsesbetonede replikker og avisernes og de sociale mediers usaglige kommentarer.

Som kerneeksempel på sit synspunkt nævner hun den amerikanske præsident Donald Trump, hvis løgne og retorik i høj grad opfylder denne tendens og ifølge hende netop afliver dialogen. I Plambecks øjne er manglen på dialog ensbetydende med at bortskaffe demokratiet.