Bryggeribranchen i Danmark | Afsætning A

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.

Opgave 3
Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markedsnicher på det danske ølmarked.
b. Private labels er en fordel for øl producenterne.
c. Bryggeriet Vestfyens specialøl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston- modellen.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du: Identificere en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Med udgangspunkt i brug af bilag samt ovenstående analyser, er min vurdering, at Bryggeriet Vestfyens største udfordring, er deres konkurrenter samt deres position på markedet. Bryggeriet Vestfyen har alt andet lige ramt plet med deres fokus på specialøl, da der er stor efterspørgsel på denne produktkategori.

Dog har Vestfyen kun 0,6% markedsandel af virksomheder hvorimod Carlberg, Royal Unibrew og Harboe stadigvæk er foran. Derudover har Vestfyen kun 0,3% af marksandel for øl ud fra brand.

Med et kig på konkurrenterne er der en høj forhandlingsstyrke rivalisering, da der er mange på markedet, og det er svært for bryggerier, at kunne bryde igennem og konkurrere med de store på
markedet. I forhold til kunderne, har de en høj forhandlingsstyrke.

Fordi der er så mange udbydere på markedet at de frit kan vælge hvilket mærke og udbyder de ønsker. Til sidst er der truslerne fra s- ubstituerende produkter, på markedet er der mange produkter som kan dække samme behov som øl. Der er derfor særlig høj konkurrence på dette marked.

For at Bryggeriet Vestfyen skal kunne overhælde konkurrenterne, ser jeg at bryggeriet fortsætter med at have fokus på det som kunderne efterspørgere, nemlig specialøl og øl med mindre alkohol i.

Det er samtidig vigtigt at holde sig opdateret på de kulturelle forhold, sådan så produkterne hele tiden indordner sig.

Derudover skal de passe på nye ”upcomming” brands. For at undgå nye konkurrenter og fortsætte deres vækst, ville Vertikal integration være en god strategi. Det vil sige opkøbe mindre bryggerier ved så at undgå den konkurrence samt få større kendskab blandt forbrugerne på markedet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her